14/6/19

Tìm và Thay thế - Find and Replace

Bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm (Find) của Excel để nhanh chóng tìm thấy văn bản cụ thể. Bạn có thể sử dụng tính năng thay thế (Repla... thumbnail 1 summary
Bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm (Find) của Excel để nhanh chóng tìm thấy văn bản cụ thể.
Bạn có thể sử dụng tính năng thay thế (Replace) của Excel để nhanh chóng tìm thấy văn bản cụ thể và thay thế bằng văn bản khác.Tìm - Find

Để nhanh chóng tìm thấy văn bản cụ thể, thực hiện các bước sau đây.

1. Trên tab Home, kích Find & Select, Find... (Hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + F)Hộp thoại 'Find and Replace " xuất hiện.

2. Gõ văn bản bạn muốn tìm. Ví dụ, gõ Excel.

3. Bấm vào Find Next.
Excel chọn xuất hiện đầu tiên của văn bản cụ thể.
4. Kích vào 'Find Next' nếu điều này không phải là hồ sơ bạn đang tìm kiếm.

Excel chọn xuất hiện thứ hai của văn bản cụ thể.
5. Để có được một danh sách của tất cả các lần xuất hiện của các văn bản cụ thể, nhấp vào 'All' trong hộp thoại.
Thay thế - Reolace


Để nhanh chóng tìm thấy văn bản cụ thể và thay thế bằng văn bản khác, thực hiện các bước sau đây.

1. Trên tab Home, Chọn Find & Select, chọn Replace... (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + H)
Hộp thoại "Find & Replace" xuất hiện (với các tab Replace được chọn).

2. Gõ văn bản bạn muốn tìm (Find With) và thay thế bằng (Replace With).

3. Bấm vào Find Next.


Excel chọn xuất hiện đầu tiên của văn bản cụ thể.

4a. Nhấp vào 'Replace' nếu bạn muốn thực hiện một thay thế duy nhất của một sự kiện.4b. Nhấp vào 'Replace All "để thay thế tất cả các lần xuất hiện của văn bản.

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét