10/7/19

Cập nhật Pivot Table

Bất kỳ thay đổi bạn thực hiện cho các tập dữ liệu không được tự động chọn của các trục bảng. Làm mới trục bảng hoặc thay đổi các nguồn dữ l... thumbnail 1 summary
Bất kỳ thay đổi bạn thực hiện cho các tập dữ liệu không được tự động chọn của các trục bảng. Làm mới trục bảng hoặc thay đổi các nguồn dữ liệu để cập nhật các bảng trụ với những thay đổi áp dụng.

Làm mới (Refresh)Nếu bạn thay đổi bất kỳ văn bản hoặc số trong dữ liệu của bạn, bạn cần phải làm mới (Refresh) bảng pivot.

1. Nhấp vào bất kỳ cell bên trong các bảng Pivot.
2. Nhấp chuột phải và click vào Refresh.Thay đổi nguồn dữ liệu


Nếu bạn thay đổi kích thước của dữ liệu của bạn thiết lập bằng cách thêm hoặc xóa các hàng / cột, bạn cần phải cập nhật các nguồn dữ liệu cho các bảng pivot.


1. Nhấp vào bất kỳ ô nào bên trong bảng Pivot.

2. Các công cụ PivotTable kích hoạt tab theo ngữ cảnh. Trên tab Options, nhấp vào Change Data Source.

Mẹo: thay đổi dữ liệu của bạn thiết lập một bảng trước khi bạn chèn một bảng pivot. Bằng cách này, nguồn dữ liệu của bạn sẽ được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc xóa các hàng / cột. Điều này có thể tiết kiệm thời gian, tuy nhiên bạn vẫn phải thực hiện Refresh===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét