25/6/19

Quy định mâu thuẫn - Conflicting Rules

Đôi khi nhiều quy tắc định dạng có điều kiện trong cuộc xung đột Excel.   Một nguyên tắc cao hơn luôn luôn thắng. Ví dụ này cho thấy hai k... thumbnail 1 summary
Đôi khi nhiều quy tắc định dạng có điều kiện trong cuộc xung đột Excel. Một nguyên tắc cao hơn luôn luôn thắng.Ví dụ này cho thấy hai kết quả khác nhau.
1. Giá trị 95 là cao hơn 80 nhưng cũng là giá trị cao nhất (Top 1). Các định dạng (màu vàng điền vs màu xanh lá cây và màu vàng điền văn bản màu xanh vs văn bản) xung đột. Một nguyên tắc cao hơn luôn luôn thắng. Kết quả là, giá trị 95 là vàng.
Conflicting Conditional Formatting Rules 1
Kết quả:
Conflicting Conditional Formatting Rules 1 Result
2. Di chuyển các quy tắc thứ hai lên. Giá trị 95 là giá trị cao nhất (Top 1) nhưng cũng cao hơn 80. Các định dạng (màu xanh lá cây lấp vs màu vàng và màu xanh lá cây lấp đầy văn bản màu vàng vs văn bản) xung đột. Một nguyên tắc cao hơn luôn luôn thắng. Kết quả là, giá trị 95 là màu xanh lá cây.
Conflicting Conditional Formatting Rules 2
Kết quả:
Conflicting Conditional Formatting Rules 2 Result
Lưu ý: chỉ sử dụng Stop Nếu hộp kiểm True cho khả năng tương thích ngược với các phiên bản trước đó của Microsoft Excel.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét