19/6/19

Solver

Excel có một công cụ gọi là  Solver  có sử dụng kỹ thuật từ các hoạt động nghiên cứu để tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề ra quyết định. ... thumbnail 1 summary
Excel có một công cụ gọi là Solver có sử dụng kỹ thuật từ các hoạt động nghiên cứu để tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề ra quyết định.

Tải Solver Add-in

Để tải các giải add-in, thực hiện các bước sau đây.
1. Trên tab File, nhấn vào nút Options.
2. Theo Add-ins, chọn Solver Add-in và nhấn vào nút Go.
Click Solver Add-in
3. Kiểm tra Solver Add-in và nhấn OK.
Check Solver Add-in
4. Bạn có thể tìm thấy những bộ giải dựa trên các Dữ liệu tab.
Click Solver

Xây dựng mô hình

Mô hình chúng ta sẽ giải quyết trông như sau trong Excel.
Formulate the Model
1. Xây dựng mô hình này lập trình tuyến tính, trả lời ba câu hỏi sau đây.
Quyết định cần thực hiện là gì? Đối với vấn đề này, chúng ta cần Excel để tìm ra bao nhiêu lệnh đặt hàng của từng sản phẩm (xe đạp, xe gắn máy và ghế trẻ em). 
b. những ràng buộc của quyết định là gì? Các hạn chế ở đây là rằng lượng vốn và lưu trữ được sử dụng bởi các sản phẩm không thể vượt quá số lượng hạn chế của vốn và lưu trữ (tài nguyên) có sẵn. Ví dụ, mỗi xe đạp sử dụng 300 đơn vị vốn và 0,5 đơn vị lưu trữ. 
c. Tham số chung đo hiệu dụng những quyết định này là gì? Các biện pháp chung về hoạt động là tổng lợi nhuận của các sản phẩm ba, vì vậy mục tiêu là tối đa hóa số lượng này.
2. Để thực hiện các mô hình dễ hiểu,  định danh các vùng sau đây.
Tên vùngTế bào
UnitProfitC4: E4
OrderSizeC12: E12
ResourcesUsedF7: F8
ResourcesAvailableH7: H8
TotalProfitH12

3. Chèn ba chức năng SUMPRODUCT sau.
Sumproduct Functions
Giải thích: Số tiền vốn sử dụng bằng với SUMPRODUCT của dãy C7: E7 và OrderSize. Số lượng lưu trữ được sử dụng bằng với SUMPRODUCT của C8 khoảng: E8 và OrderSize. Tổng lợi nhuận bằng với SUMPRODUCT của UnitProfit và OrderSize.

Dùng phương pháp thử sai

Với công thức này, nó trở nên dễ dàng để phân tích bất kỳ giải pháp thử nghiệm.
Ví dụ, nếu chúng ta đặt hàng 20 xe đạp, 40 xe gắn máy và 100 con chỗ ngồi, tổng số lượng tài nguyên sử dụng không vượt quá số lượng tài nguyên có sẵn. Giải pháp này có lợi nhuận tổng cộng 19000.
Trial Solution

Nó không phải là cần thiết để sử dụng thử và sai. Chúng tôi sẽ mô tả tiếp theo như thế nào Solver Excel có thể được sử dụng để nhanh chóng tìm ra giải pháp tối ưu.

Giải quyết các mô hình

Để tìm ra giải pháp tối ưu, thực hiện các bước sau đây.
1. Trên tab dữ liệu, nhấp vào Solver.
Click Solver
Nhập các thông số người giải quyết (đọc). Kết quả phải nhất quán với hình ảnh dưới đây.
Solver Parameters
Bạn có sự lựa chọn của gõ tên phạm vi hoặc nhấp vào các tế bào trong bảng tính.
2. Nhập TotalProfit cho các Mục tiêu.
3. Bấm vào Max.
4. Nhập OrderSize cho các tế bào biến đổi.
5. Nhấn nút Add để nhập các hạn chế sau đây.
Add Constraint
6. Kiểm tra 'Hãy biến Không bị giới Không tiêu cực' và chọn 'đơn LP.
7. Cuối cùng, nhấp vào giải quyết.
Kết quả:
Solver Results
Giải pháp tối ưu:
Optimal Solution
Kết luận: giải pháp tối ưu là đặt hàng 94 xe đạp và 54 xe gắn máy. Giải pháp này cung cấp cho lợi nhuận tối đa 25600. Giải pháp này sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét