21/6/19

Sắp xếp theo màu

Excel 2007 làm cho nó có thể sắp xếp dữ liệu theo màu sắc. thumbnail 1 summary
Excel 2007 làm cho nó có thể sắp xếp dữ liệu theo màu sắc.
Sort by Color in Excel
Sắp xếp dữ liệu theo màu sắc, thực hiện các bước sau đây.
1. Nhấp vào bất kỳ tế bào đơn lẻ trong một tập dữ liệu.
2. Trên tab dữ liệu, nhấp vào theo.
Click Sort
Hộp thoại Sắp xếp xuất hiện.
3. Sắp xếp theo Last Name (hoặc bất kỳ cột khác), sắp xếp trên di động màu (bạn cũng có thể sắp xếp trên Màu chữ và di động Icon), và chọn màu xanh cho cấp độ đầu tiên.
First Level
4. Nhấp vào 'Sao chép Cấp' hai lần và lựa chọn các màu sắc khác.
5. Nhấn OK.
Second and Third Level
Kết quả.
Sort by Color Result
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét