21/6/19

Tên động

Tên tự động mở rộng sẽ tự động khi bạn thêm một giá trị cho vùng 1. Ví dụ, bạn chọn dãy A1: A4 và đặt tên cho nó số. 2. Tính tổng. thumbnail 1 summary


Tên tự động mở rộng sẽ tự động khi bạn thêm một giá trị cho vùng


1. Ví dụ, bạn chọn dãy A1: A4 và đặt tên cho nó số.


2. Tính tổng.

3. Khi bạn thêm một giá trị trong dãy, Excel không cập nhật số tiền.Mở rộng phạm vi tên tự động khi bạn thêm một giá trị cho phạm vi, thực hiện theo các bước sau đây.


4. Trên tab Formulas, nhấn Tên Manager.

5. Nhấp vào Chỉnh sửa.

6. Nhấp vào "Refer To" hộp và nhập công thức = OFFSET ($ A $ 1,0,0, COUNTA ($ A: $ A), 1)

Giải thích: Hàm Offset phải mất 5 đối số. Tham chiếu đến: $ A $ 1, hàng tìm: 0, cột tìm: 0, cột: COUNTA ($ A: $ A), chiều rộng: 1. COUNTA ($ A: $ A) đếm số giá trị trong cột A mà không phải là sản phẩm nào. Khi bạn thêm một giá trị trong dãy, COUNTA ($ A: $ A) tăng lên. Kết quả là, phạm vi có tên mở rộng.


7. Nhấn OK và close.


8. Bây giờ, khi bạn thêm một giá trị trong dãy, Excel cập nhật số tiền tự động.===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét