28/6/19

Bài tập Excel

Bài tập Excel Bài tập Excel từ cơ bản đến nâng cao dành cho các bạn và các giáo viên tham khảo Tải tại đây https://www.dropbox.com/s/v... thumbnail 1 summary
Bài tập Excel
Bài tập Excel từ cơ bản đến nâng cao dành cho các bạn và các giáo viên tham khảo

Tải tại đây

https://www.dropbox.com/s/v594vidmuqio2nf/BaiTapExcel_LopLuyen45tiet.xls?dl=0
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét