21/6/19

Bộ lọc number và Text

Ví dụ này dạy bạn làm thế nào để áp dụng một bộ lọc số và văn bản để chỉ hiển thị hồ sơ đáp ứng tiêu chí nhất định. 1... thumbnail 1 summary

Ví dụ này dạy bạn làm thế nào để áp dụng một bộ lọc số và văn bản để chỉ hiển thị hồ sơ đáp ứng tiêu chí nhất định.
1. Nhấp vào bất kỳ tế bào đơn lẻ trong một tập dữ liệu.
2. Vào mục Data, chọn Filter.
Click Filter
Mũi tên trong các tiêu đề cột xuất hiện.
Filter Arrrows

Bộ lọc số

Áp dụng một bộ lọc số, thực hiện các bước sau đây.
3. Nhấp vào mũi tên bên cạnh để bán hàng.
4. Bấm số bộ lọc (tùy chọn này có sẵn bởi vì cột bán hàng chứa dữ liệu số) và chọn Lớn hơn từ danh sách.
Number Filters
5. Nhập 10.000 và nhấn OK.
Custom Autofilter
Kết quả. Excel chỉ hiển thị các hồ sơ, nơi doanh số bán lớn hơn 10.000 USD.
Number Filter Result
Lưu ý: bạn cũng có thể hiển thị các bản ghi bằng một giá trị, ít hơn một giá trị, giữa hai giá trị, các hồ sơ x đầu, những hồ sơ có trên trung bình, vv bầu trời là giới hạn!

Bộ lọc Text

Áp dụng một bộ lọc văn bản, thực hiện các bước sau đây.
3. Nhấp vào mũi tên bên cạnh Last Name.
4. Nhấp vào Text Filter tùy chọn này có sẵn bởi vì Họ cột chứa dữ liệu văn bản) và chọn Equals từ danh sách.
Text Filters
5. Nhập? M * và nhấn OK.
Custom Autofilter
Lưu ý: (?) Một dấu hỏi phù hợp chính xác một ký tự. Dấu hoa thị (*) phù hợp với một loạt các số không hoặc nhiều ký tự.
Kết quả. Excel chỉ hiển thị các hồ sơ mà nhân vật thứ hai của Họ bằng m.
Text Filter Result
Lưu ý: bạn cũng có thể hiển thị các hồ sơ bắt đầu với một tính cách cụ thể, kết thúc với một tính cách nào khác, có chứa hoặc không chứa một số tính cách nào đó, vv. Bầu trời là giới hạn!
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét