25/6/19

Quy tắc mới - New Rule

Nếu nổi bật tế bào Nội quy, Top / Nội quy Tóm lại, dữ liệu Bars, vảy màu và biểu tượng Bộ là không đủ, bạn có thể tạo ra một quy tắc mới. ... thumbnail 1 summary


Nếu nổi bật tế bào Nội quy, Top / Nội quy Tóm lại, dữ liệu Bars, vảy màu và biểu tượng Bộ là không đủ, bạn có thể tạo ra một quy tắc mới. Ví dụ, nếu bạn muốn làm nổi bật những khoảng trống.


1. Chọn phạm vi A1: A13.

2. Trên tab Home, kích Conditional Formatting, New Rule ...Lưu ý: Highlight tế bào Nội quy, Top / Bottom Nội quy, dữ liệu Bars, vảy màu và biểu tượng Bộ trên các phím tắt.Họ cũng có thể được tìm thấy dưới New Rule.


3. Nhấp vào 'tế bào chỉ định dạng có chứa.


4. Chọn Blanks từ danh sách thả xuống.


5. Chọn kiểu định dạng và kích OK.

Kết quả:
===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét