17/6/19

Các hàm xử lý chuỗi ký tự (TEXT)

Excel có nhiều hàm để cung cấp khi nói đến thao tác chuỗi văn bản. Cộng chuỗi Tham gia chuỗi, sử dụng và điều hành. Lưu ý: để chèn một... thumbnail 1 summary
Excel có nhiều hàm để cung cấp khi nói đến thao tác chuỗi văn bản.
Cộng chuỗi
Tham gia chuỗi, sử dụng và điều hành.

Lưu ý: để chèn một khoảng trắng, sử dụng ""LEFT
Để trích xuất các ký tự tận cùng bên trái của một chuỗi, sử dụng hàm LEFT.

>
RIGHT
Để trích xuất các ký tự bên phải của một chuỗi, sử dụng hàm RIGHT.


MID
Để trích xuất một chuỗi con, bắt đầu vào giữa của một chuỗi, sử dụng hàm MID.

Lưu ý: bắt đầu ở vị trí 5 (p) với chiều dài 3.

LEN
Để có được chiều dài của một chuỗi, sử dụng hàm LEN.

Lưu ý: khoảng trắng (vị trí 8) được tính !

FIND
Để tìm vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi, sử dụng hàm FIND.

Lưu ý: chuỗi "đang" tìm thấy ở vị trí 3.

Thay thế ký tự
Để thay thế văn bản hiện tại với các văn bản mới trong một chuỗi, sử dụng hàm SUBSTITUTE.


---------------------------------------------------------------------------


Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét