13/6/19

Giới thiệu Bảng tính - Workbook Excel

Workbook là gì? Workbook  là một từ khác cho tập tin Excel của bạn.  Excel sẽ tự động tạo một workbook trống khi bạn mở. thumbnail 1 summary
Workbook là gì?
Workbook  là một từ khác cho tập tin Excel của bạn. 
Excel sẽ tự động tạo một workbook trống khi bạn mở.

Mở một Workbook 

Để mở một bảng tính mà bạn đã tạo ra trước đây, thực hiện các bước sau.

1. Bấm vào tab File màu xanh lá cây.
Những gì bạn thấy tiếp theo được gọi là xem bên trong và nó chứa tất cả các lệnh liên quan đến bảng tính.

2. Rêcnt cho thấy một danh sách các file của bạn sử dụng gần đây. Bạn có thể nhanh chóng mở một bảng tính từ đây.

3. Kích Open để mở một bảng tính mà không có trong danh sách.

Đóng một Workbook


Nếu bạn chưa quen với Excel, nó là tốt để biết sự khác biệt giữa đóng một bảng tính, đóng Excel. Điều này có thể gây nhầm lẫn trong đầu.

1. Để đóng một bảng tính Excel, nhấp vào X. thấp
2. Nếu bạn có nhiều bảng tính mở, nhấn vào bên phải trên X đóng bảng tính hoạt động. Nếu bạn có một bảng tính đang mở, nhấn vào bên phải trên X đóng Excel.


Tạo một bảng tính mới


Mặc dù Excel tạo ra một workbook trống khi bạn mở nó, đôi khi bạn muốn bắt đầu lại.

1. Để tạo ra một bảng tính mới, chọn New và sau đó nhấp vào Tạo.


Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét