14/6/19

Định dạng số - Format Number

Khi chúng ta định dạng số (format) trong Excel, chúng ta chỉ thay đổi sự xuất hiện (hiển thị) của các số mà không thay đổi giá trị của chí... thumbnail 1 summary


Khi chúng ta định dạng số (format) trong Excel, chúng ta chỉ thay đổi sự xuất hiện (hiển thị) của các số mà không thay đổi giá trị của chính nó.

Định dạng tỷ lệ phần trăm

Áp dụng một định dạng tỷ lệ phần trăm cho một số, thực hiện các bước sau đây.


1. Nhập giá trị 0,8 vào ô B2.


2. Trên tab Home, trong nhóm Number, chọn biểu tượng Tỷ lệ phần trăm. %


Kết quả: 80%Ô B2 vẫn chứa số 0,8. Chúng tôi chỉ thay đổi sự xuất hiện của con số này, không phải là số chính nó.


Hộp thoại format CellBạn cũng có thể áp dụng một số định dạng bằng cách sử dụng hộp thoại 'Format Cells.


1. Chọn ô C2.


2. Nhấp chuột phải và sau đó nhấp vào Format Cells.

Hộp thoại 'Format Cells "xuất hiện.


3. Ví dụ, chọn General. 
Các ô định dạng chung không có định dạng số cụ thể.

Lưu ý: Excel cung cấp cho bạn một bản xem trước như thế nào giá trị sẽ được định dạng.


4. Nhấn OK.


Kết quả:0,8Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét