21/6/19

Paste Options (Tùy chọn dán)

Ví dụ này minh họa các tùy chọn dán khác nhau trong Excel. Ô B5 bên dưới chứa hàm SUM tính tổng của vùng B2: B4. Hơn nữa, chúng tôi đã thay ... thumbnail 1 summary
Ví dụ này minh họa các tùy chọn dán khác nhau trong Excel. Ô B5 bên dưới chứa hàm SUM tính tổng của vùng B2: B4. Hơn nữa, chúng tôi đã thay đổi màu nền của ô này thành màu vàng và thêm viền.
Cell B5

Paste (Dán)

Tùy chọn Paste dán mọi thứ.1. Chọn ô B5, bấm chuột phải, rồi bấm Copy (hoặc nhấn CTRL + C).
2. Tiếp theo, chọn ô F5, bấm chuột phải, rồi bấm Paste trong 'Paste Options:' (hoặc nhấn CTRL + V).Paste
Kế.
Paste Result

Values - Values

Tùy chọn paste (dán) kết quả của công thức. 
1. Chọn ô B5, bấm chuột phải, rồi bấm Copy (hoặc nhấn CTRL + C). 
2. Tiếp theo, chọn ô D5, nhấp chuột phải và sau đó nhấp vào Values trong 'Paste Options:'
Paste Values
Kết quả.
Paste Values Result
Lưu ý: để nhanh chóng thay thế công thức trong ô B5 bằng kết quả của chính nó, chọn ô B5, nhấn F2 (để chỉnh sửa công thức) và nhấn F9.

Formulas (công thức)

Tùy chọn chỉ dán công thức.
1. Chọn ô B5, bấm chuột phải, rồi bấm Copy (hoặc nhấn CTRL + C).
2. Tiếp theo, chọn ô F5, nhấp chuột phải và sau đó nhấp vào Công thức trong 'Paste Options:'
Paste Formulas
Result.
Paste Formulas Result

Formatting (Định dạng)

Định dạng Tùy chọn Định dạng chỉ dán định dạng.
1. Chọn ô B5, bấm chuột phải, rồi bấm Copy (hoặc nhấn CTRL + c).
2. Tiếp theo, chọn ô D5, nhấp chuột phải và sau đó nhấp vào Formatting trong 'Paste Options:'
Paste Formatting
Result.
Paste Formatting Result
Chú ý: dùng Format Painter (hình cọ sơn) để copy/pastes formatting nhanh.

Paste Special

Hộp thoại Paste Special cung cấp nhiều tùy chọn dán hơn. Để khởi chạy hộp thoại Paste Special, hãy thực hiện các bước sau.
1. Chọn ô B5, bấm chuột phải, rồi bấm Copy (hoặc nhấn CTRL + c).
2. Tiếp theo, chọn ô D5, bấm chuột phải, rồi bấm Paste Special.
Click Paste Special

Khung  Paste Special hiện ra.
Paste Special Dialog Box in Excel


Lưu ý: ở đây bạn cũng có thể tìm thấy các tùy chọn dán được mô tả ở trên. Bạn cũng có thể chỉ dán nhận xét (comments ), điều kiện xác thực (validation criteria only), dùng màu sắc nguồn (use the source theme), tất cả ngoại trừ khung (all except borders), độ rộng cột(column widths), công thức và định dạng số (formulas and number formats), giá trị và định dạng số (values and number formats). Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại  Paste Special để thực hiện các thao tác nhanh(quick operations), bỏ qua khoảng trống và chuyển đổi dữ liệu.

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét