20/6/19

Copy các cell đang được hiển thị

Theo mặc định, Excel sẽ ghi cả hai cell nhìn thấy và ẩn.   Tuy nhiên, chúng ta có thể thực hiện sao chép các cell hiện thị một cách dễ dàng... thumbnail 1 summary
Theo mặc định, Excel sẽ ghi cả hai cell nhìn thấy và ẩn. Tuy nhiên, chúng ta có thể thực hiện sao chép các cell hiện thị một cách dễ dàng. (loại trừ cell ẩn)
Trong ví dụ này, chúng tôi đã unhidden hàng 2.
Copy Visible Cells Only Example
Khi bạn sao chép / dán phạm vi này, đây là kết quả:
Hidden Cells Copied
Để sao chép các cell có thể nhìn thấy chỉ, thực hiện các bước đơn giản sau đây.
1. Chọn dãy A1: A4.
2. Trên tab Home, kích Find & Select, Go to Special ...

3. Bấm vào "Visible Cells only" và nhấn OK.
Visible cells only
Excel sẽ chọn các cells có thể nhìn thấy.
4. Nhấn Ctrl + C để sao chép phạm vi.
5. Chọn ô A6 và nhấn Ctrl + V để dán các range này.
Kết quả:
Copy Visible Cells Only Result
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét