29/2/20

sửa lỗi: "This document contains macros......cannot be removed by the Document Inspector"

Bỗng 1 ngày bạn phá Excel gì đó và lưu lại nó báo lỗi như sau: "Privacy warning: This document contains macros, ActiveX controls, XML ... thumbnail 1 summary
Bỗng 1 ngày bạn phá Excel gì đó và lưu lại nó báo lỗi như sau:
"Privacy warning: This document contains macros, ActiveX controls, XML expansion pack information, or Web components. These may include personal information that cannot be removed by the Document Inspector"

Đừng lo lắng, hãy làm theo hướng dẫn sau:
- Vào Excel Options
- Bấm mục Trust Center, bấm tiếp nút Trust Center Settings
- Chọn mục Privacy Options
- Xem mục "Remove personal information from file properties on save" có đang check không? Nếu có, hãy bỏ dấu check rồi save file.

Các bạn cũng lưu ý nếu file của bạn thực sự chứa macro hay code VBA thì lưu file dưới định dạng XLSM nhé, .XLSX không hỗ trợ macro và VBA

===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Hàm FORMULATEXT - Hàm trả về công thức dạng chuỗi

Hàm FORMULATEXT: Trả về công thức ở dạng chuỗi. Chỉ áp dụng cho Excel từ bản Office 2013 trở lên. Cú pháp: FORMULATEXT( reference ) Tron... thumbnail 1 summary
Hàm FORMULATEXT: Trả về công thức ở dạng chuỗi.
Chỉ áp dụng cho Excel từ bản Office 2013 trở lên.

Cú pháp:
FORMULATEXT(reference)
Trong đó: Reference    Bắt buộc. Tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi ô

Chú thích
  • Hàm FORMULATEXT trả về những gì được hiển thị trong thanh công thức nếu bạn chọn ô được tham chiếu.
  • Đối số Reference có thể là tham chiếu đến trang tính hay sổ làm việc khác.
  • Nếu đối số Reference là tham chiếu đến sổ làm việc khác đang không mở, hàm FORMULATEXT trả về giá trị lỗi #N/A.
  • Nếu đối số Reference là tham chiếu đến toàn bộ một hàng hoặc cột, hoặc đến phạm vi hay tên đã xác định chứa nhiều ô, thì hàm FORMULATEXT sẽ trả về giá trị trong ô ngoài cùng phía trên bên trái của hàng, cột hoặc phạm vi đó.
Trong các trường hợp sau, hàm FORMULATEXT trả về giá trị lỗi #N/A:
  • Ô được dùng làm đối số Reference không chứa công thức.
  • Công thức trong ô dài hơn 8192 ký tự.
  • Công thức không thể được hiển thị trong trang tính do chế độ bảo vệ trang tính.
  • Sổ làm việc bên ngoài chứa công thức không mở trong Excel.
  • Kiểu dữ liệu không hợp lệ được dùng làm đầu vào sẽ tạo ra giá trị lỗi #VALUE! .

Đối với Office 2010 trở về trước, các bạn có thể tạo hàm tương tự bằng cách, nhấn alt+F11, tạo 1 module và dán nội dung như sau để dùng được hàm này:
Function FORMULATEXT(r As Range)
FORMULATEXT = r.Formula
End Function


===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

27/2/20

Cải thiện tốc độ xử lý công việc với Excel

Dân văn phòng nếu sử dụng thành thạo các hàm thống kê, tìm kiếm, trích lọc… sẽ nhập, tính toán, phân tích dữ liệu nhanh hơn. Từng xử lý thôn... thumbnail 1 summary


Dân văn phòng nếu sử dụng thành thạo các hàm thống kê, tìm kiếm, trích lọc… sẽ nhập, tính toán, phân tích dữ liệu nhanh hơn.

Từng xử lý thông tin khách hàng đến vài MB nhưng đến hàm nào cần dùng phải tra Google tìm hiểu làm chậm tiến độ công việc, chị Cẩm Nhung (quận 8) nhận định, không giỏi Excel là bất lợi.

26/2/20

Tự Tạo hàm thay thế nhiều kết quả cách nhau bằng dấu chấm phẩy bằng chuỗi tìm kiếm được trong bảng

Tự Tạo hàm thay thế nhiều kết quả cách nhau bằng dấu chấm phẩy bằng chuỗi tìm kiếm được trong bảng Hàm : MultiLookup : thay thế nhiều kết ... thumbnail 1 summary
Tự Tạo hàm thay thế nhiều kết quả cách nhau bằng dấu chấm phẩy bằng chuỗi tìm kiếm được trong bảng

Hàm : MultiLookup : thay thế nhiều kết quả cách nhau bằng dấu chấm phẩy bằng chuỗi tìm kiếm được trong bảng
Phát Biểu
=MultiLookup(chuỗi có bao gồm nhiều giá trị cách nhau dấu chấm phẩy ;Bảng tìm kiếm)

Đề bài như sau:

Ta có 1 bảng tìm kiếm như sau:

Và 1 chuỗi như sau
A;C;E;F

Mục tiêu của hàm là trả về kết quả sau:

Thiếu máu;Viêm phế quản;Sâu răng;Cận


Thực hiện:
Nhấn alt+F11 tạo 1 module và dán đoạn code sau vào


Function MultiLookup(s As String, R As Range)
' s bao gom nhieu chuoi cach nhau bang dau cham phay
'R laf bang can tim kiem
s1 = Split(s, ";")
For Each s2 In s1
    s = WorksheetFunction.Substitute(s, s2, WorksheetFunction.VLookup(s2, R, 2, 0))
Next
MultiLookup = s
End Function

Sử dụng hàm:
=MultiLookup(chuỗi có bao gồm nhiều giá trị cách nhau dấu chấm phẩy ;Bảng tìm kiếm)Ví dụ
=MultiLookup(G2;B2:C8)Kết quả

Thiếu máu;Viêm phế quản;Sâu răng;Cận

Xem file mẫu
https://www.dropbox.com/s/8gkmibgxwzntsxt/Multilookup.xlsm?dl=0

===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

15/2/20

Sử dụng hàm SUMPRODUCT và Công thức mảng

Hàm SumProduct: Cấu trúc SUMPRODUCT(array1,array2,array3, ...) Array - Mảng dữ liệu là một tập hợp dãy giá trị liên tiếp trong một khảng n... thumbnail 1 summary
Hàm SumProduct:
Cấu trúc SUMPRODUCT(array1,array2,array3, ...)
Array - Mảng dữ liệu là một tập hợp dãy giá trị liên tiếp trong một khảng nào đó. VD A1:C1 hoặ A1:A10,...