20/07/2019

Vốn đầu tư

n Ví dụ , Ví dụ-Phân tích dữ liệu , Ví dụ-Phân tích dữ liệu-Solver - on 6:51 PM - No comments Sử dụng Solver tron... thumbnail 1 summary
 • n Ví dụ , Ví dụ-Phân tích dữ liệu , Ví dụ-Phân tích dữ liệu-Solver - on 6:51 PM - No comments Sử dụng Solver tron...

  19/07/2019

  Bảng dữ liệu

  hay vì  tạo ra các kịch bản khác nhau  , bạn có thể tạo ra một bảng dữ liệu để nhanh chóng thử các giá trị khác nhau cho các công thức.   B... thumbnail 1 summary
 • hay vì  tạo ra các kịch bản khác nhau  , bạn có thể tạo ra một bảng dữ liệu để nhanh chóng thử các giá trị khác nhau cho các công thức.   B...

  18/07/2019

  Nhóm các mục của bảng Pivot

  Ví dụ này hướng dẫn bạn cách để nhóm một loạt các items trong bảng Pivot.  Ở đây, chúng ta t ìm hiểu làm thế nào để nhóm các sản phẩm và l... thumbnail 1 summary
 • Ví dụ này hướng dẫn bạn cách để nhóm một loạt các items trong bảng Pivot.  Ở đây, chúng ta t ìm hiểu làm thế nào để nhóm các sản phẩm và l...

  Tra bảng giá có nhiều tham số

  Tôi có 1 bảng giá thép Excel có nhiều tham số để tra được giá như sau: thumbnail 1 summary
 • Tôi có 1 bảng giá thép Excel có nhiều tham số để tra được giá như sau:

  17/07/2019

  Định dạng bảng

  Home » Ví dụ » Ví dụ-Phân tích dữ liệu » Ví dụ-Phân tích dữ liệu-Table » Định dạng bảng Định dạng bảng in V... thumbnail 1 summary
 • Home » Ví dụ » Ví dụ-Phân tích dữ liệu » Ví dụ-Phân tích dữ liệu-Table » Định dạng bảng Định dạng bảng in V...

  16/07/2019

  Tham khảo theo cấu trúc

  Khi làm việc với bảng trong Excel, bạn có thể sử dụng tài liệu tham khảo cấu trúc để làm cho công thức của bạn dễ hiểu hơn. Ví dụ, chúng... thumbnail 1 summary
 • Khi làm việc với bảng trong Excel, bạn có thể sử dụng tài liệu tham khảo cấu trúc để làm cho công thức của bạn dễ hiểu hơn. Ví dụ, chúng...

  15/07/2019

  Bảng Pivot đa cấp - Multi level

  Chúng ta có thể kéo nhiều hơn một field trong bảng pivot.   Chúng tôi sẽ xem xét một ví dụ về nhiều lĩnh vực hàng, nhiều lĩnh vực giá trị ... thumbnail 1 summary
 • Chúng ta có thể kéo nhiều hơn một field trong bảng pivot.   Chúng tôi sẽ xem xét một ví dụ về nhiều lĩnh vực hàng, nhiều lĩnh vực giá trị ...

  14/07/2019

  Phân phối tần số

  Bạn có biết rằng bạn có thể sử dụng bảng pivot để dễ dàng tạo ra một phân phối tần số trong Excel?   Bạn cũng có thể sử dụng các phân tích... thumbnail 1 summary
 • Bạn có biết rằng bạn có thể sử dụng bảng pivot để dễ dàng tạo ra một phân phối tần số trong Excel?   Bạn cũng có thể sử dụng các phân tích...

  13/07/2019

  Biểu đồ trục - Pivot Chart

  Biểu đồ trục - Pivot Chart in Ví dụ , Ví dụ-Phân tích dữ liệu , Ví dụ-Phân tích dữ liệu-Pivot - on 1:37 AM - No comm... thumbnail 1 summary
 • Biểu đồ trục - Pivot Chart in Ví dụ , Ví dụ-Phân tích dữ liệu , Ví dụ-Phân tích dữ liệu-Pivot - on 1:37 AM - No comm...

  12/07/2019

  Bộ phân tách - Slicer

  Excel 2010 làm cho nó có thể chèn các  Slicer  nhanh chóng và dễ dàng để lọc các bảng Pivot.   Tuy nhiên, bằng cách sử dụng bộ lọc báo ... thumbnail 1 summary
 • Excel 2010 làm cho nó có thể chèn các  Slicer  nhanh chóng và dễ dàng để lọc các bảng Pivot.   Tuy nhiên, bằng cách sử dụng bộ lọc báo ...