09/04/2020

Bật, tắt chức năng Conditional Formatting bằng 1 checkbox

Chiêu số 23: Bật, tắt chức năng Conditional Formatting bằng 1 checkbox Bạn thường dùng Data Validation để giới hạn dữ liệu nhập vào, hoặc ... thumbnail 1 summary
 • Chiêu số 23: Bật, tắt chức năng Conditional Formatting bằng 1 checkbox Bạn thường dùng Data Validation để giới hạn dữ liệu nhập vào, hoặc ...

  07/04/2020

  Tô màu dòng xen kẽ

  Chiêu thứ 21: Tô màu dòng xen kẽ Ắt hẳn bạn đã từng thấy bảng tính Excel với những dòng tô màu cách nhau, thí dụ dòng chẵn thì tô màu xám, ... thumbnail 1 summary
 • Chiêu thứ 21: Tô màu dòng xen kẽ Ắt hẳn bạn đã từng thấy bảng tính Excel với những dòng tô màu cách nhau, thí dụ dòng chẵn thì tô màu xám, ...

  06/04/2020

  Đếm hoặc cộng những ô đã được định dạng có điều kiện

  Chiêu thứ 20: Đếm hoặc cộng những ô đã được định dạng có điều kiện Chúng ta thường hỏi: "Làm thế nào để tính toán với những ô đã được... thumbnail 1 summary
 • Chiêu thứ 20: Đếm hoặc cộng những ô đã được định dạng có điều kiện Chúng ta thường hỏi: "Làm thế nào để tính toán với những ô đã được...

  01/04/2020

  Đánh dấu những ô chứa công thức bằng Conditional Formatting

  Chiêu số 19: Đánh dấu những ô chứa công thức bằng Conditional Formatting Khi một ô có chứa dữ liệu, bạn có thể muốn biết dữ liệu trong ô ... thumbnail 1 summary
 • Chiêu số 19: Đánh dấu những ô chứa công thức bằng Conditional Formatting Khi một ô có chứa dữ liệu, bạn có thể muốn biết dữ liệu trong ô ...

  31/03/2020

  Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox.

  Chiêu số 18: Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox. Mặc dù Conditional Formating là 1 trong những chiêu mạnh của Excel, nhưng mu... thumbnail 1 summary
 • Chiêu số 18: Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox. Mặc dù Conditional Formating là 1 trong những chiêu mạnh của Excel, nhưng mu...

  Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác

  Chiêu thứ 17: Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác Sử dụng Data-Validation là một cách dễ nhất để áp dụng m... thumbnail 1 summary
 • Chiêu thứ 17: Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác Sử dụng Data-Validation là một cách dễ nhất để áp dụng m...

  30/03/2020

  Cứu dữ liệu từ một bảng tính bị lỗi

  Chiêu thứ 16: Cứu dữ liệu từ một bảng tính bị lỗi Khi bảng tính bị lỗi (corrupt), bị hư, nghĩa là bạn bị mất hết dữ liệu, mà nhiều khi sự m... thumbnail 1 summary
 • Chiêu thứ 16: Cứu dữ liệu từ một bảng tính bị lỗi Khi bảng tính bị lỗi (corrupt), bị hư, nghĩa là bạn bị mất hết dữ liệu, mà nhiều khi sự m...

  Giảm kích thước file Excel bị phình to bất thường

  Chiêu thứ 15: Giảm kích thước file Excel bị phình to bất thường Bạn có bao giờ có 1 file Excel bị tăng kích thước đến mức báo động chả biết... thumbnail 1 summary
 • Chiêu thứ 15: Giảm kích thước file Excel bị phình to bất thường Bạn có bao giờ có 1 file Excel bị tăng kích thước đến mức báo động chả biết...

  26/03/2020

  Gỡ bỏ những liên kết ma trong Excel

  Bạn mở một bảng tính, nhận ngay một thông báo: " Update links ", nhưng chẳng có link nào! Làm thế nào để Update một link khi nó k... thumbnail 1 summary
 • Bạn mở một bảng tính, nhận ngay một thông báo: " Update links ", nhưng chẳng có link nào! Làm thế nào để Update một link khi nó k...

  Sao chép công thức giữ nguyên tham chiếu tương đối

  Sao chép công thức giữ nguyên tham chiếu tương đối (giống như sao chép tham chiếu tuyệt đối) Trong Excel, 1 công thức có thể chứa những t... thumbnail 1 summary
 • Sao chép công thức giữ nguyên tham chiếu tương đối (giống như sao chép tham chiếu tuyệt đối) Trong Excel, 1 công thức có thể chứa những t...

  25/03/2020

  Tạo riêng một thanh công cụ cho riêng một bảng tính Excel cụ thể

  Chiêu số 12: Bạn đã từng tạo ra thanh công cụ riêng cho mình? Bạn có thấy rằng, thanh công cụ này luôn luôn được nạp vào Excel, và luôn hiể... thumbnail 1 summary
 • Chiêu số 12: Bạn đã từng tạo ra thanh công cụ riêng cho mình? Bạn có thấy rằng, thanh công cụ này luôn luôn được nạp vào Excel, và luôn hiể...

  Tìm dữ liệu xuất hiện 2 hoặc nhiều lần bằng công cụ Conditional Formating

  Chiêu số 11: Tìm dữ liệu xuất hiện 2 hoặc nhiều lần bằng công cụ Conditional Formating Dù cho công cụ Conditional Formatin g đã cải tiến r... thumbnail 1 summary
 • Chiêu số 11: Tìm dữ liệu xuất hiện 2 hoặc nhiều lần bằng công cụ Conditional Formating Dù cho công cụ Conditional Formatin g đã cải tiến r...

  24/03/2020

  Sử dụng định dạng theo điều kiện để tìm dữ liệu trùng trong Excel

   (Người dịch: TTPhong2007) Định dạng theo điều kiện của Excel thường được sử dụng để xác định giá trị trong phạm vi cụ thể trên bảng tính, ... thumbnail 1 summary
 •  (Người dịch: TTPhong2007) Định dạng theo điều kiện của Excel thường được sử dụng để xác định giá trị trong phạm vi cụ thể trên bảng tính, ...

  23/03/2020

  Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức trong Excel

  Chiêu thứ 9: Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức Chiêu này giúp bạn cho phép người khác thay đổi các ô có chứa dữ liệu, nhưng cấm họ ... thumbnail 1 summary
 • Chiêu thứ 9: Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức Chiêu này giúp bạn cho phép người khác thay đổi các ô có chứa dữ liệu, nhưng cấm họ ...

  Giới hạn vùng cuộn của bảng tính trong Excel

  Chiêu thứ 8: Giới hạn vùng cuộn của bảng tính Nếu bạn không muốn thanh cuộn kéo bảng tính lên xuống hoặc qua phải nhiều, hoặc bạn có dữ li... thumbnail 1 summary
 • Chiêu thứ 8: Giới hạn vùng cuộn của bảng tính Nếu bạn không muốn thanh cuộn kéo bảng tính lên xuống hoặc qua phải nhiều, hoặc bạn có dữ li...

  Tạo chỉ mục cho các Sheet trong Workbook Excel

  Chiêu thứ 7: Tạo chỉ mục cho các Sheet trong Workbook Nếu bạn đã tốn quá nhiều thời gian trong một workbook (bảng tính) với rất nhiều work... thumbnail 1 summary
 • Chiêu thứ 7: Tạo chỉ mục cho các Sheet trong Workbook Nếu bạn đã tốn quá nhiều thời gian trong một workbook (bảng tính) với rất nhiều work...

  21/03/2020

  Tự thiết kế một bảng tính mẫu (template) trong Excel

  Nếu như bạn thường xuyên phải thực hiện cùng một kiểu trình bày cho bảng tính của mình, bạn có thể tự thiết kế ra một bảng tính mẫu cho riê... thumbnail 1 summary
 • Nếu như bạn thường xuyên phải thực hiện cùng một kiểu trình bày cho bảng tính của mình, bạn có thể tự thiết kế ra một bảng tính mẫu cho riê...

  Ẩn sheet sao cho người dùng không thể dùng lệnh unhide để hiện ra

  Đôi khi bạn có những thông tin trên 1 sheet nào đó và bạn không muốn người dùng đọc được. Bạn muốn có 1 khu vực (có thể là 1 sheet) ghi chép... thumbnail 1 summary
 • Đôi khi bạn có những thông tin trên 1 sheet nào đó và bạn không muốn người dùng đọc được. Bạn muốn có 1 khu vực (có thể là 1 sheet) ghi chép...

  Ngăn chặn các nhắc nhở không cần thiết trong excel

  Exel luôn luôn cảnh báo hoặc nhắc nhở bạn xác nhận các hành động và thao tác của bạn. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách loại bỏ các thông báo ho... thumbnail 1 summary
 • Exel luôn luôn cảnh báo hoặc nhắc nhở bạn xác nhận các hành động và thao tác của bạn. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách loại bỏ các thông báo ho...