29/6/19

Biểu đồ cột - Column Charts

Biểu đồ cột được sử dụng để so sánh giá trị trong mọi hình thức bằng cách sử dụng các thanh dọc. Để tạo ra một biểu đồ cột, thực hiện cá... thumbnail 1 summary
Biểu đồ cột được sử dụng để so sánh giá trị trong mọi hình thức bằng cách sử dụng các thanh dọc.
Để tạo ra một biểu đồ cột, thực hiện các bước sau đây.
1. Chọn phạm vi A1: A7, giữ phím Ctrl, và chọn phạm vi C1: D7.
2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, chọn cột, và chọn cột Clustered.
Select Clustered Column
Kết quả:
Column Chart in Excel
Lưu ý: nếu bạn có nhãn số, ô trống A1 trước khi bạn tạo ra các biểu đồ cột. Bằng cách này, Excel không nhận ra các số trong cột A như một loạt dữ liệu và tự động đặt những con số trên các trục ngang (thể loại). Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể nhập văn bản vào năm ô A1 nếu bạn muốn.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét