28/5/21

Cách Sử dụng hàm tham chiếu Offset để lấy dữ liệu trong Excel

Hàm OFFSET được sử dụng để tham chiếu hoặc tính toán dữ liệu của một ô hay một dãy trong bảng tính dựa vào một vùng tham chiếu có sẵn trước ... thumbnail 1 summary
Hàm OFFSET được sử dụng để tham chiếu hoặc tính toán dữ liệu của một ô hay một dãy trong bảng tính dựa vào một vùng tham chiếu có sẵn trước đó. Bài viết sau đâu sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm OFFSET trong Excel.