22/7/21

Gộp các ô giống nhau lại bằng VBA

Trước khi trộn => Sau khi trộn Đương nhiên các bạn có thể trộn các ô giống nhau bằng công cụ Merge Nhưng nếu dữ liệu đủ lớn, làm thủ cô... thumbnail 1 summary
Trước khi trộn
=>
Sau khi trộnĐương nhiên các bạn có thể trộn các ô giống nhau bằng công cụ Merge

Nhưng nếu dữ liệu đủ lớn, làm thủ công như vậy rất mất thời gian thì ta làm như sau:

1.       Lên  copy đoạn code của tôi bên dưới về. 

2.       Nhấn Alt+F11, tạo 1 module mới, dán vào. 

3.       Chọn hết đoạn code, nhấn F5, sau đó qua trang excel chọn các ô muốn tìm trộn

4.       Ok và quay lại hưởng thành quả.

5.       Chú ý khi lưu nó hỏi gì thì kệ nó

Sub MergeSameCell()


Dim Rng As Range, xCell As Range
Dim xRows As Integer
xTitleId = "HocExcel.Online"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
xRows = WorkRng.Rows.Count
For Each Rng In WorkRng.Columns
For i = 1 To xRows - 1
For j = i + 1 To xRows
If Rng.Cells(i, 1).Value <> Rng.Cells(j, 1).Value Then
Exit For
End If
Next
WorkRng.Parent.Range(Rng.Cells(i, 1), Rng.Cells(j - 1, 1)).Merge
i = j - 1
Next
Next
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub


===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét