25/06/2019

Biểu đồ kết hợp

Một biểu đồ kết hợp là một biểu đồ kết hợp hai hoặc nhiều loại biểu đồ trong một biểu đồ duy nhất. Để tạo ra một biểu đồ kết hợp, thực h... thumbnail 1 summary
Một biểu đồ kết hợp là một biểu đồ kết hợp hai hoặc nhiều loại biểu đồ trong một biểu đồ duy nhất.
Để tạo ra một biểu đồ kết hợp, thực hiện các bước sau đây.
1. Chọn phạm vi A1: B5.
2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, chọn Line, và chọn Line với dấu.
Create a Line Chart in Excel
Kết quả:
Line Chart in Excel
3. Chọn biểu đồ. Biểu đồ Công cụ kích hoạt các tab theo ngữ cảnh.
4. Trên tab Layout, nhấn Legend, Hiện Huyền thoại tại dưới.
Change Legend Position
5. Nhấp chuột phải vào dòng màu đỏ, và nhấp vào Format Data Series.
Format Data Series
6. Chọn trục thứ cấp.
Plot Series on Secondary Axis
7. Chọn dòng màu đỏ.
8. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, chọn cột, và chọn cột Clustered.
Change Chart Type
Kết quả:
Combination Chart in Excel
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét