21/6/19

Định danh công thức (Names in Fomulas)

Đặt tên cho vùng hoặc một hằng số và dùng chúng trong công thức. Đó là cách làm công thức dễ dang và dễ hiểu Đặt tên cho vùng Để đặt tên c... thumbnail 1 summary
Đặt tên cho vùng hoặc một hằng số và dùng chúng trong công thức. Đó là cách làm công thức dễ dang và dễ hiểu

Đặt tên cho vùng

Để đặt tên cho vùng, thực hiện theo các bước sau
1. chọn 1 vùng A1:A4.
Select Range

2. Trên tab Formula, nhóm Defined Names , click Define Name.
Click Define Name
3. Nhập 1 tên và click OK.
New Named Range


Dưới đây là cách đặt tên nhanh cho 1 vùng
4. Chọn 1 vùng, Nhập 1 tên vào ô name và nhấn Enter.
Quickly Define Name
5. Bây giờ bạn có thể dùng tên này thay thế cho vùng được đặt tên. Ví dụ, sum Prices.
Use this Named Range in Your Formulas


Đặt tên cho 1 hằng số
 
Để đặt tên cho 1 hằng số, thực hiện theo các bước sau.
1. Trên tab Formula, nhóm Defined Names , click Define Name..
Click Define Name
2. Nhập một tên, nhập một giá trị, và click OK.
New Named onstant
3. Bây giờ bạn có thể dùng tên này trong công thức thay thế cho hằng số.
Use this Named Constant in Your Formulas
Chú ý: nếu hằng số thay đổi, dùng chức năng Name Manager để sửa tên và Excel tự động cập nhật tất cả công thức dùng tên này TaxRate.

Name Manager

Để sửa và xóa tên được định nghĩa, thực hiện theo các bước sau
1. Trên tab Formulas , trong groups Defined Names , click Name Manager.
Click Name Manager
2. trong ví vụ trên, chọn TaxRate và click Edit.
Edit Name

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét