17/6/19

Lỗi công thức

Chương này dạy bạn làm thế nào để đối phó với một số lỗi công thức chung trong Excel. Lỗi # # # # # Khi di động của bạn có chứa mã lỗi nà... thumbnail 1 summary
Chương này dạy bạn làm thế nào để đối phó với một số lỗi công thức chung trong Excel.

Lỗi # # # # #
Khi di động của bạn có chứa mã lỗi này, cột là không đủ rộng để hiển thị các giá trị.1. Nhấp chuột vào biên phải của cột A tiêu đề và tăng độ rộng cột.


Mẹo: nhấn đúp chuột vào biên phải của cột A tiêu đề để tự động phù hợp với những Cell lớn nhất trong cột A.

Lỗi #NAME?

# NAME? lỗi xảy ra khi Excel không nhận ra văn bản trong một công thức.1. Đơn giản chỉ cần sửa SU để SUM.Lỗi # VALUE!

Hiển thị lỗi # VALUE! báo lỗi khi một công thức có các loại sai trong lập luận.1a. Thay đổi giá trị của ô A3 đến một số.
1b. Sử dụng một hàm để bỏ qua những ô chứa văn bản.Lỗi # DIV / 0!

Hiển thị lỗi # DIV / 0! báo lỗi khi một công thức cố chia một số cho 0 hoặc một ô trống.1a. Thay đổi giá trị của ô A2 một giá trị không phải là bằng 0.
1b. Ngăn chặn các lỗi từ được hiển thị bằng cách sử dụng các hàm logic IF.


Giải thích: nếu ô A2 bằng 0, một chuỗi rỗng được hiển thị. Nếu không, kết quả của công thức A1/A2 được hiển thị.

Lỗi # REF!

Hiển thị lỗi # REF! báo lỗi khi một công thức dùng để chỉ một Cell không có giá trị.
1. Ô C1 tham chiếu ô A1 và B1 Cell.2. Xóa cột B. Để đạt được điều này, kích chuột phải vào tiêu đề cột B và nhấn Delete.3. Chọn ô B1. Tham chiếu đến ô B1 là không hợp lệ nữa.4. Để khắc phục lỗi này, bạn có thể xóa + # REF! trong công thức của ô B1 hoặc bạn có thể hoàn tác hành động của bạn bằng cách nhấn Undo trong Quick Access Toolbar (hoặc nhấn Ctrl + z).

===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét