26/3/24

Cách chèn file pdf vào excel

Mở bảng tính Excel > Nhấn Insert > Nhấn vào Text > Chọn Object > Nhấn vào Create New > Chọn Adobe Acrobat Document > Chọn ... thumbnail 1 summary
Mở bảng tính Excel > Nhấn Insert > Nhấn vào Text > Chọn Object > Nhấn vào Create New > Chọn Adobe Acrobat Document > Chọn file PDF bạn muốn chèn > Nhấn Open > Chọn Display as icon.

Bước 1: Mở bảng tính Excel cần chèn file định dạng PDF > Nhấn Insert.Bước 2: Nhấn vào Text > Chọn Object.

Bước 3: Nhấn vào Create New > Chọn Adobe Acrobat Document > Chọn Display as icon để hiển thị file dạng icon, nếu không chọn khi chèn sẽ hiển thị toàn bộ nội dung trong file vào Excel. rồi nhấn OK

Bước 4: Chọn file PDF bạn muốn chèn > Nhấn Open. 

Bước 6: File được chèn thành ng, bạn có thể di chuyển vị trí icon file PDF theo ý muốn. 

**Để đặt tên hiển thị:

Hãy nhấn chuột phải vào file > Chọn Acrobat Document Object > Convert=>Chọn Change icon… > Nhập tên file vào Caption > Nhấn OK.===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html


Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét