25/6/19

Quản lý quy định - Manage Rules

Để xem tất cả các quy tắc định dạng có điều kiện trong một bảng tính, sử dụng các quy tắc định dạng có điều kiện quản lý.   Bạn cũng có th... thumbnail 1 summary
Để xem tất cả các quy tắc định dạng có điều kiện trong một bảng tính, sử dụng các quy tắc định dạng có điều kiện quản lý. Bạn cũng có thể sử dụng màn hình này để tạo, chỉnh sửa và xóa các quy tắc.
1. Chọn cell A1.
Conditional Formatting Rule in Excel
2. Trên tab Home, kích Conditional Formatting, Quản lý quy ...
Click Manage Rules
Các định dạng có điều kiện Quy định quản lý xuất hiện.
Conditional Formatting Rules Manager
Lưu ý: bởi vì chúng tôi đã chọn ô A1, Excel cho thấy các quy tắc áp dụng cho các phạm vi A1: A10.
3. Từ danh sách thả xuống, thay đổi lựa chọn hiện tại để Worksheet này, để xem tất cả các quy tắc định dạng có điều kiện trong bảng tính này.
Show formatting rules for This Worksheet
Lưu ý: kích New Rule, chỉnh sửa Luật và Xóa Rule để tạo, chỉnh sửa và xóa các quy tắc.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét