21/6/19

Phác thảo dữ liệu

Phác thảo dữ liệu làm cho dữ liệu của bạn dễ dàng hơn để xem.   Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tổng số hàng dữ liệu có liên quan và thu nhỏ ... thumbnail 1 summary
Phác thảo dữ liệu làm cho dữ liệu của bạn dễ dàng hơn để xem. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tổng số hàng dữ liệu có liên quan và thu nhỏ một nhóm các cột.
1. Đầu tiên, sắp xếp các dữ liệu trên cột Công ty.
Sort on One Column

2. Trên tab Data, nhấp vào Subtotal.
Click Subtotal
3. Chọn cột Company, cột chúng ta sử dụng để phác thảo bảng tính của chúng tôi.
4. Sử dụng chức năng Count.
5. Kiểm tra hộp checkbox Company.
6. Nhấn OK.
Subtotal Dialog Box
Kết quả:
Collapse Group of Cells
Lưu ý: để thu nhỏ một nhóm các tế bào, bấm dấu trừ.
7. Bạn có thể sử dụng các con số để thu gọn hoặc mở rộng các nhóm theo trình độ. Ví dụ, để chỉ hiển thị các tổng số phụ, nhấp vào 2.
Subtotals
8. Nhấp vào 3 để xem tất cả mọi thứ.
Để thu nhỏ một nhóm các cột, thực hiện các bước sau đây.
9. Chọn cột A và B.
10. Trên tab dữ liệu, nhấp vào Group.
Click Group
11. Nhấp vào dấu trừ.
Kết quả:
Collapsed Group of Columns
12. Tách nhóm và loại bỏ tất cả các tổng số phụ, nhấp vào Hủy bỏ tất cả.
Remove All
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét