24/6/19

Danh sách kiểm tra - CheckList

Ví dụ này hướng dẫn bạn cách để tạo ra một danh sách kiểm tra trong Excel. Đầu tiên, bật tab Developer . Tiếp theo, bạn có thể tạo ra một... thumbnail 1 summary


Ví dụ này hướng dẫn bạn cách để tạo ra một danh sách kiểm tra trong Excel. Đầu tiên, bật tab Developer . Tiếp theo, bạn có thể tạo ra một danh sách kiểm tra.Để tạo danh sách kiểm tra này, thực hiện các bước sau đây.


1. Trên tab Developer, nhấn Insert và sau đó kích vào Check Box trong phần Form Control.


2. Vẽ một hộp kiểm trong ô B2.

3. Để loại bỏ "Kiểm tra Hộp 1", nhấn chuột phải vào hộp kiểm, nhấp vào văn bản và xóa nó.


4. Chọn ô B2.


5. Nhấp chuột vào góc dưới bên phải của ô B2 và kéo nó vào ô B11.

6. Nhấp chuột phải vào hộp chọn đầu tiên và nhấp vào Format Control.

7. Liên kết hộp kiểm để các ô bên cạnh nó (ô C2).

8. Lặp lại bước 7 cho các hộp kiểm khác.


9. Đếm số lượng các mặt hàng đóng gói, chèn một hàm COUNTIF vào ô B14.

10. Hide cột C.


11. Chèn một hàm IF vào ô B16.


Kết quả:

Lưu ý: chúng tôi tạo ra một định dạng có điều kiện quy định để thay đổi màu nền của B16 ô tùy thuộc vào giá trị của ô.

===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét