20/06/2019

Khóa ô - Lock Cell

Bạn có thể khóa các cell nếu bạn muốn bảo vệ các cell từ đang được chỉnh sửa.   Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ khóa ô A2. Trước khi bạn ... thumbnail 1 summary
Bạn có thể khóa các cell nếu bạn muốn bảo vệ các cell từ đang được chỉnh sửa. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ khóa ô A2.
Lock Cells Example
Trước khi bạn bắt đầu: theo mặc định, tất cả các cell đang bị khóa. Tuy nhiên, các cell khóa không có hiệu lực cho đến khi bạn bảo vệ bảng tính. Vì vậy, khi bạn bảo vệ một bảng tính, tất cả các cell của bạn (= bảng) sẽ bị khóa. Kết quả là, nếu bạn muốn khóa di động, bạn phải mở khóa tất cả các cell đầu tiên, khóa một cell, và sau đó bảo vệ sheet.
1. Chọn tất cả các cell.
Select All Cells
2. Nhấp chuột phải và sau đó nhấp vào Format Cells ...
3. Trên tab Protection, bỏ chọn hộp kiểm locked và nhấn OK.
Unlock Cells
4. Nhấp chuột phải vào ô A2.
5. Nhấp vào Format Cells ...
6. Trên tab protection, kiểm tra hộp kiểm locked và nhấn OK.
Lock Cell
7. Bảo vệ bảng tính .
Ô A2 bị khóa bây giờ. Để chỉnh sửa ô A2 bạn phải biết mật khẩu. Mật khẩu cho file Excel tải về là "dễ dàng". Bạn vẫn có thể chỉnh sửa tất cả các cell khác.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét