13/06/2019

Ribbon(thanh cuộn)

Tab Các thẻ sẽ là: File , Home , Insert (chèn) , Layout ( Dàn trang) , Formular ( công thức) , Data( dữ liệu) , Review (kiểm lại) và View... thumbnail 1 summary

Tab

Các thẻ sẽ là: File, Home, Insert (chèn), Layout (Dàn trang), Formular (công thức), Data(dữ liệu), Review (kiểm lại) và View (Xem). 
Tab Home chứa các lệnh thường được sử dụng trong Excel.

Lưu ý: File tab trong Excel 2010 thay thế Office Button trong Excel 2007.

Thu nhỏ Ribbon

Bạn có thể giảm thiểu băng để có được không gian trên màn hình. Kích chuột phải vào bất cứ nơi nào trên ribbon, và sau đó nhấp vào Minimize the Ribbon (hoặc nhấn Ctrl + F1).

Kết quả.


Tùy chỉnh Ribbon

Bạn thậm chí có thể tạo ra một tab riêng của bạn và thêm các lệnh vào nó.
1. Kích chuột phải vào bất cứ nơi nào trên ribbon, và sau đó kích Customize Ribbon.

2. Nhấn Tab mới.
Click New Tab
3. Thêm các lệnh bạn muốn.

4. Đổi tên các tab và nhóm.
Rename Tab and Group
Kết quả.

Lưu ý: kích vào Reset, cài đặt lại tất cả các tùy chỉnh, để xóa tất cả các tùy chỉnh băng.

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét