17/6/19

Các hàm thống kê

Dưới đây bạn có thể tìm thấy một tổng quan về một số hàm thống kê rất hữu ích trong Excel. Trung bình Để tính toán trung bình của một loạt... thumbnail 1 summary
Dưới đây bạn có thể tìm thấy một tổng quan về một số hàm thống kê rất hữu ích trong Excel.
Trung bình
Để tính toán trung bình của một loạt các tế bào, sử dụng hàm AVERAGE.

Averageif
Các tế bào trung bình dựa trên một tiêu chuẩn, sử dụng hàm AVERAGEIF. Ví dụ, để tính toán số không bao gồm trung bình.Lưu ý: <> có nghĩa là không bằng. Hàm AVERAGEIF tương tự như hàm SUMIF

Trung vị
Để tìm trung vị (hoặc số giữa), sử dụng hàm MEDIAN.Kiểm tra:
Xuất hiện nhiều nhất

Để tìm giá trị thường xuyên xảy ra nhất, sử dụng hàm MODEĐộ lệch chuẩn
Để tính toán độ lệch chuẩn, sử dụng hàm STEDV.Nhỏ nhất
Để tìm giá trị nhỏ nhất, sử dụng hàm MIN.Lớn nhất
Để tìm giá trị lớn nhất, sử dụng hàm MAX.Lớn nhì, ba...
Để tìm số lớn thứ ba, sử dụng hàm LARGE như sau.Kiểm tra:


Nhỏ nhì, ba...
Để tìm số nhỏ thứ hai, sử dụng hàm SMALL sau.


Kiểm tra:Mẹo: bạn có biết rằng Excel có thể tạo ra những con số cho bạn? Chúng tôi Thống kê mô tả ví dụ cho bạn thấy như thế nào.

===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét