25/6/19

Bộ icon

Bộ biểu tượng trong Excel 2010 làm cho nó rất dễ dàng để hình dung giá trị trong một phạm vi của các tế bào. Mỗi biểu tượng đại diện cho m... thumbnail 1 summary
Bộ biểu tượng trong Excel 2010 làm cho nó rất dễ dàng để hình dung giá trị trong một phạm vi của các tế bào.Mỗi biểu tượng đại diện cho một loạt các giá trị.
Để thêm một tập hợp biểu tượng, thực hiện các bước sau đây.
1. Chọn một phạm vi.
2. Trên tab Home, kích Conditional Formatting, Icon Sets, và bấm vào một subtype.
Create Conditional Formatting Rule

Kết quả:
Icon Set in Excel
Giải thích: theo mặc định, cho 3 biểu tượng, Excel tính toán tỷ lệ phần trăm thứ 67 và thứ 33 phần trăm. 67 phần trăm = min + 0,67 * (max-min) = 2 + 0,67 * (95-2) = 64,31. Thứ 33 phần trăm = min + 0.33 * (max-min) = 2 + 0.33 * (95-2) = 32,69. Một mũi tên màu xanh sẽ hiển thị cho giá trị bằng hoặc lớn hơn 64,31. Một mũi tên màu vàng sẽ hiển thị cho giá trị ít hơn 64,31 và bằng hoặc lớn hơn 32.69. Một mũi tên màu đỏ sẽ hiển thị cho giá trị nhỏ hơn 32.69.
3. Thay đổi các giá trị.
Kết quả. Cập nhật Excel vào biểu tượng thiết lập tự động. Đọc để tuỳ chỉnh thêm bộ biểu tượng này.
Updated Icon Set
4. Chọn dãy A1: A10.
5. Trên tab Home, kích Conditional Formatting, Quản lý quy .
6. Nhấp vào Chỉnh sửa quy tắc.
Excel ra mắt định dạng Chỉnh sửa Quy tắc hộp thoại. Ở đây bạn có thể tùy chỉnh thiết lập biểu tượng của bạn (biểu tượng phong cách, Reverse Biểu tượng thứ tự, Hiển thị Chỉ Biểu tượng, Biểu tượng, giá trị gia tăng, loại, vv).
Edit Formatting Rule
Lưu ý: để khởi động trực tiếp hộp thoại này để quy định mới, ở bước 2, kích vào More Rules.
7. Chọn 3 biểu tượng (Uncircled) từ biểu tượng phong cách danh sách thả xuống. Không chọn di động Biểu tượng từ biểu tượng thứ hai danh sách thả xuống. Thay đổi giá trị đến 100 và 0 và thay đổi các loại để số. Chọn biểu tượng lớn hơn (>) từ danh sách thả xuống thứ hai.
8. Nhấn OK hai lần.
Edit the Rule Description
Kết quả.
Finished and Not Started Yet
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét