21/6/19

Danh sách ngẫu nhiên - Random List

Bài viết này hướng dẫn bạn cách ngẫu nhiên (shuffle) một danh sách trong Excel.   Ví dụ, chúng tôi muốn để ngẫu nhiên danh sách trong cột A... thumbnail 1 summary
Bài viết này hướng dẫn bạn cách ngẫu nhiên (shuffle) một danh sách trong Excel. Ví dụ, chúng tôi muốn để ngẫu nhiên danh sách trong cột A dưới đây.
1. Chọn ô B1 và ​​chèn hàm RAND ().
2. Nhấp chuột vào góc dưới bên phải của ô B1 và ​​kéo nó vào tế bào B8.
Add Random Numbers
3. Nhấp vào bất kỳ số trong danh sách trong cột B.
4. Trên tab dữ liệu, nhấp vào ZA.
Kết quả. Một danh sách ngẫu nhiên trong cột A (được sắp xếp trên các số ngẫu nhiên ở trên).
Random List in Excel
Lưu ý: các số ngẫu nhiên thay đổi mỗi khi một tế bào trên bảng tính. Nếu bạn không muốn điều này, chỉ cần sao chép các số ngẫu nhiên và dán chúng như giá trị.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét