17/6/19

Hàm ROUND

Chương này mô tả ba hàm để làm tròn số trong Excel. ROUND, ROUNDUP và hàm ROUNDDOWN. Trước khi bắt đầu của bạn: nếu bạn làm tròn số, bạn mấ... thumbnail 1 summary
Chương này mô tả ba hàm để làm tròn số trong Excel. ROUND, ROUNDUP và hàm ROUNDDOWN.
Trước khi bắt đầu của bạn: nếu bạn làm tròn số, bạn mất độ chính xác. Nếu bạn không muốn điều này, cho thấy ít chữ số thập phân mà không thay đổi số lượng của chính nó.

ROUND
1. Tròn một số đến hai chữ số thập phân.


Lưu ý: 1, 2, 3, và 4 có được làm tròn xuống. 5, 6, 7, 8, và 9 được làm tròn lên. Trong ví dụ này, 114,72 1 1, 114,72 2 1, 114,72 3 1 và 114,72 4 1 có được làm tròn xuống đến 114,72 và 114,7251, 114,7261, 114,7271, 114,7281 và 114,7291 có được làm tròn lên đến 114,73.2. Tròn một số đến một chữ số thập phân.3. Tròn một số đến số nguyên gần nhất.


4. Tròn một số đến gần 10.


5. Tròn một số đến 100 gần nhất.


RoundUp
Hàm ROUNDUP luôn làm tròn một số lên (đi từ số không). Ví dụ, làm tròn một số đến một chữ số thập phân.


ROUNDDOWN
Hàm ROUNDDOWN luôn làm tròn một số xuống (về phía không). Ví dụ, làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất.===================================================
#làm tròn lên trong excel, #làm tròn xuống trong Excel, #làm tròn trong Excel
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét