21/6/19

Đảo ngược danh sách - Reverse List

Bài viết này dạy bạn làm thế nào để đảo ngược một danh sách trong Excel.   Ví dụ, chúng tôi muốn đảo ngược danh sách trong cột A dưới đây. ... thumbnail 1 summary
Bài viết này dạy bạn làm thế nào để đảo ngược một danh sách trong Excel. Ví dụ, chúng tôi muốn đảo ngược danh sách trong cột A dưới đây.
1. Nhập giá trị 1 vào ô B1 và ​​giá trị 2 vào ô B2.
2. Chọn B1 khoảng: B2, nhấp vào góc dưới bên phải của phạm vi này, và kéo nó vào tế bào B8.
Add List
3. Nhấp vào bất kỳ số trong danh sách trong cột B.
4. Trên tab dữ liệu, nhấp vào ZA.
Kết quả. Không chỉ có danh sách trong cột B, mà còn là danh sách trong cột A đã bị đảo ngược.
Reversed List in Excel
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét