17/6/19

Sắp xếp - Sort

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu Excel của bạn trên một cột hoặc nhiều cột.   Bạn có thể sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần. Một Cột Để sắp xếp trên m... thumbnail 1 summary
Bạn có thể sắp xếp dữ liệu Excel của bạn trên một cột hoặc nhiều cột. Bạn có thể sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần.

Một Cột

Để sắp xếp trên một cột, thực hiện các bước sau đây.
1. Nhấp vào bất kỳ cell nào trong cột mà bạn muốn sắp xếp.
Sort on One Column Example

2. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần, trên tab dữ liệu, bấm AZ.
Sort in Ascending Order
Kết quả:
Sort on one Column Result
Lưu ý: sắp xếp theo thứ tự giảm dần, kích ZA.

Nhiều cột

Để sắp xếp theo nhiều cột, thực hiện các bước sau đây.
1. Trên tab dữ liệu, nhấp vào theo.
Click Sort
Hộp thoại Sắp xếp xuất hiện.
2. Chọn Tên trước từ "Sort by" danh sách thả xuống.
Sort by
3. Kích vào Add Level
4. Chọn Sales từ 'Then by "danh sách thả xuống.
Then by
5. Nhấn OK.
Kết quả. Hồ sơ được sắp xếp theo Họ đầu tiên và bán hàng thứ hai.
Sort On Multiple Columns Result
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét