21/6/19

Loại bỏ trùng lặp dữ liệu - Remove duplicates

Ví dụ này dạy bạn làm thế nào để loại bỏ trùng lặp trong Excel.   Đi ở đây chỉ  tìm thấy bản sao  . 1.   Nhấp vào bất kỳ tế bào trong t... thumbnail 1 summary
Ví dụ này dạy bạn làm thế nào để loại bỏ trùng lặp trong Excel. Đi ở đây chỉ tìm thấy bản sao .
1. Nhấp vào bất kỳ tế bào trong tập dữ liệu.
2. Trên tab dữ liệu, nhấp vào Remove Duplicates.
Click Remove Duplicates
Hộp thoại sau xuất hiện.
3. Để lại tất cả các hộp kiểm tra kiểm tra và nhấn OK.
Remove Duplicates Dialog Box
Kết quả. Excel sẽ bỏ tất cả các hàng giống hệt nhau (màu xanh), trừ các hàng giống hệt nhau đầu tiên được tìm thấy (màu vàng).
Remove Duplicates ExampleRemove Duplicates Result
Để loại bỏ các hàng với cùng một giá trị trong cột nhất định, thực hiện các bước sau.
4. Ví dụ, loại bỏ các hàng với cùng một Họ và Quốc gia.
5. Kiểm tra Họ và Quốc gia và nhấn OK.
Select Columns
Kết quả. Excel sẽ bỏ tất cả các hàng với cùng một Họ và Quốc gia (màu xanh) ngoại trừ các trường hợp đầu tiên được tìm thấy (màu vàng).
Remove Duplicates ExampleRemove Duplicates Result
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét