21/12/21

Cách tự điền ngày tháng năm trong phiếu, sổ in theo mẫu 1 cách tự động

Khi bạn soạn 1 file phiếu xuất, nhập hoặc sổ sách bằng excel, ta thường phải ghi thêm dòng ngày tháng dạng: Nha Trang, Ngày 12 tháng 12 năm ... thumbnail 1 summary
Khi bạn soạn 1 file phiếu xuất, nhập hoặc sổ sách bằng excel, ta thường phải ghi thêm dòng ngày tháng dạng: Nha Trang, Ngày 12 tháng 12 năm 2021
Để việc này diễn ra một cách tự động, ta làm như sau.
Ở ô muốn điền ngày tháng, ta nhập =Today()
Click chuột phải, chọn Format Cells, Trong tab Number, category, chọn custom. Ô Type nhập như sau:
"Nha Trang, ngày" dd, "tháng" mm, năm "yyyy"
OK
Như vậy ta có được 1 dòng ngày tháng như ý mỗi khi in phiếu rồi

Mời các bạn xem Clip


===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

20/12/21

Tài liệu công thức và Hàm Excel

Tài liệu về Hàm Ofice  Tác Giả : Trần Thanh Phong (GPEX) Reup from: Đặng Anh Tuấn (Group GaExcel) DOWNLOAD =================================... thumbnail 1 summary
Tài liệu về Hàm Ofice 
Tác Giả : Trần Thanh Phong (GPEX)
Reup from: Đặng Anh Tuấn (Group GaExcel)

===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Một cách tạo biểu đồ hàng ngang với text và hàm Rept

Dựa theo ý tưởng của Đình Phúc (Group Gà Excel) Thấy ý tưởng bạn này hay hay nên chia sẻ lại. GIỚI THIỆU HÀM REPT Hàm Rept: là hàm tự động l... thumbnail 1 summary
Dựa theo ý tưởng của Đình Phúc (Group Gà Excel)

Thấy ý tưởng bạn này hay hay nên chia sẻ lại.
GIỚI THIỆU HÀM REPT
Hàm Rept: là hàm tự động lặp lại các ký tự hoặc số theo số lần mà người dùng muốn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Sử dụng mẫu

REPT("ha";4)

REPT(A2;3)

Cú pháp

REPT(văn_bản_cần_lặp_lại; số_lần_lặp_lại)

  • văn_bản_cần_lặp_lại — Ký tự hoặc chuỗi cần lặp lại.

  • số_lần_lặp_lại — Số lần văn_bản_cần_lặp_lại xuất hiện trong giá trị được trả về.

    • Số_lần_lặp_lại không được vượt quá giới hạn ký tự của một ô là 32.000 ký tự. Nếu số_lần_lặp_lại lớn hơn 32.000 ký tự, REPT sẽ trả về lỗi #VALUE! .

Lưu ý

  • REPT không chèn dấu cách giữa các lần lặp lại văn_bản_cần_lặp_lại. Nếu muốn có dấu cách, phải thêm dấu cách vào cuối giá trị của văn_bản_cần_lặp_lại. Giá trị trả về có được từ REPT sẽ có ít nhất một dấu cách ở cuối, có thể loại bỏ bằng TRIM.
ỨNG DỤNG HÀM REPT ĐỂ VẼ BIỂU ĐỒ HÀNG NGANG
Giả sử có dữ liệu như hình, ta muốn vẽ biểu đồ mà không cần dùng công cụ Char, có thể làm như sau:

Cột biểu đồ Gõ hàm sau: =Rept(Unichar(9608);B4/10)&B4

Lưu ý: Hàm Unichar(9608) cho phép ta gọi 1 ký tự trong bảng mã Unicode là 1 ô chữ nhật màu đen. Hàm Rept cho phép ta lặp lại số lượng ký tự này, và sở dĩ phải chia 10 vì để nguyên sẽ cho 1 bảng Char quá dài, khó theo dõi. Ta có thể chia hoặc không chia để nhìn char ta cân đối 1 chút

===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

27/7/21

Đánh số thứ tự cho các dòng bị trộn trong Excel

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách để đánh số thứ tự các dòng bị trộn, không đồng đều nhau Lưu ý: Để làm được theo bài viết này, bạn cần ... thumbnail 1 summary
Bài viết này hướng dẫn các bạn cách để đánh số thứ tự các dòng bị trộn, không đồng đều nhau
Lưu ý: Để làm được theo bài viết này, bạn cần tham khảo bài viết trước đó.
Bài viết cần xem trước khi xem bài này: Trộn các ô có giá trị giống nhau trong excel bằng VBA https://excel.thuthuataccess.com/2021/07/gop-cac-o-giong-nhau-lai-bang-vba.html
1. Dùng Hàm CoutA(Ô bắt đầu cố định: O Bắt đầu di động)
Ví dụ: CountA($C$4:C4)
2. Kéo công thức xuống đến dòng cuối cùng
3. Dùng thủ thuật trộn các ô có giá trị giống nhau để trộn các ô trùng số lại (Xem bài: Trộn các ô có giá trị giống nhau trong excel bằng VBA)
Kết thúc
Chúc các bạn thành công===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé
https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

22/7/21

Gộp các ô giống nhau lại bằng VBA

Trước khi trộn => Sau khi trộn Đương nhiên các bạn có thể trộn các ô giống nhau bằng công cụ Merge Nhưng nếu dữ liệu đủ lớn, làm thủ cô... thumbnail 1 summary
Trước khi trộn
=>
Sau khi trộnĐương nhiên các bạn có thể trộn các ô giống nhau bằng công cụ Merge

Nhưng nếu dữ liệu đủ lớn, làm thủ công như vậy rất mất thời gian thì ta làm như sau:

1.       Lên  copy đoạn code của tôi bên dưới về. 

2.       Nhấn Alt+F11, tạo 1 module mới, dán vào. 

3.       Chọn hết đoạn code, nhấn F5, sau đó qua trang excel chọn các ô muốn tìm trộn

4.       Ok và quay lại hưởng thành quả.

5.       Chú ý khi lưu nó hỏi gì thì kệ nó

Sub MergeSameCell()


Dim Rng As Range, xCell As Range
Dim xRows As Integer
xTitleId = "HocExcel.Online"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
xRows = WorkRng.Rows.Count
For Each Rng In WorkRng.Columns
For i = 1 To xRows - 1
For j = i + 1 To xRows
If Rng.Cells(i, 1).Value <> Rng.Cells(j, 1).Value Then
Exit For
End If
Next
WorkRng.Parent.Range(Rng.Cells(i, 1), Rng.Cells(j - 1, 1)).Merge
i = j - 1
Next
Next
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub


===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

22/6/21

THỦ THUẬT GỠ BỎ NHỮNG LIÊN KẾT "KHÔNG TỒN TẠI" TRONG EXCEL

Liên kết ma trong excel là những liên kết ngoài (external links) được tham chiếu đến một bảng tính khác nhưng không còn liên kết được nữa, c... thumbnail 1 summary
Liên kết ma trong excel là những liên kết ngoài (external links) được tham chiếu đến một bảng tính khác nhưng không còn liên kết được nữa, chúng có thể nằm trong các công thức, trong các Name, hoặc trong các đối tượng được chèn vào (các đồ thị, các hình…).

Khi những liên kết này bị “gãy”, phần lớn lý do là do việc di chuyển hoặc sao chép một Sheet đến một bảng tính khác. Và khi đó, chúng trở thành những “liên kết ma”, nghĩa là thấy đường link, nhưng không biết chúng được dẫn đến từ đâu. Sau đây là một vài cách giúp bạn xử lý những liên kết ma này.

Khi mở một bảng tính có những liên kết ma ta sẽ nhận ngay một thông báo: “Update links“, nhưng chẳng có link nào! Làm thế nào để Update một link khi nó không tồn tại?

28/5/21

Cách Sử dụng hàm tham chiếu Offset để lấy dữ liệu trong Excel

Hàm OFFSET được sử dụng để tham chiếu hoặc tính toán dữ liệu của một ô hay một dãy trong bảng tính dựa vào một vùng tham chiếu có sẵn trước ... thumbnail 1 summary
Hàm OFFSET được sử dụng để tham chiếu hoặc tính toán dữ liệu của một ô hay một dãy trong bảng tính dựa vào một vùng tham chiếu có sẵn trước đó. Bài viết sau đâu sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm OFFSET trong Excel.