18/9/19

Tài liệu Power Query

Tác giả: Phạm Thành Mỹ Diễn đàn: Giải Pháp Excel Tải Tài Liệu https://www.mediafire.com/file/bnd6iji6vtei9qi/PivotTable-PowerPivot-PowerQ... thumbnail 1 summary
Tác giả: Phạm Thành Mỹ
Diễn đàn: Giải Pháp Excel
Tải Tài Liệu
https://www.mediafire.com/file/bnd6iji6vtei9qi/PivotTable-PowerPivot-PowerQuery.zip/file
Các File Thực Hành
https://www.mediafire.com/file/gsmnq0x8tjrlwti/Final.zip/file
File mẫu:
https://www.mediafire.com/file/11qmnme1r0ly8tn/PowerView01.xlsx/file

GIỚI THIỆU
Thập niên này, Microsoft đã đưa ra một sê ri Power, gồm Power Query, Power Pivot, và Power View (thực ra còn Power BI mà tôi sẽ đề cập sau)
1. Theo định nghĩa, "management information" có nghĩa là những dữ liệu giúp người ta quản lý công việc. Tự trong từ "quản lý" nó đã ngầm bao gồm chức năng người sử dụng.
Khi đưa ra sê ri "Power", MS chủ yếu là gì? Quý vị nghĩ rằng để người sử dụng Excel đối phó với nhu cầu dữ liệu càng ngày càng lớn và càng phức tạp? Điển hình là Power Pivot giúp giải quyết dữ liệu hằng triệu dòng mà Pivot thường phải chịu thua?
Xin lỗi, đấy là ý nghĩ hạn hẹp. Từ Power ở đây muốn nói đến cái "quyền lực" mà MS hứa trao cho người quản lý. Tôi phải nhấn mạnh là vì nếu quý vị không nắm vững điều này thì quý vị chỉ học vẹt.
2. Management Information System chung quy chỉ là hệ thống phần mềm giúp chúng ta đưa từ dữ liệu thô (raw data) sang tin tức hữu ích (useful information). Với sê ri Power, MS đã định chúng như sau:
Dữ liệu thô, hỗn loạn --(1)--> Dữ liệu đã chuẩn hoá --(2)--> Sắp xếp, phân loại, tổng kết, thống kê --(3)--> Các góc nhìn khác nhau về kết quả.
Đại khái, ta có thể thấy rằng MS muốn (1) là công việc của Power Query, (2) là công việc của Power Pivot, và (3) là công việc của Power View.
Lưu ý là cách diễn giải này không hoàn toàn xác thực 100%, vì các công việc trên có phần chen dẫm lên nhau (overlapping). Nhưng cách phân biệt này sẽ giúp cho ta dễ dàng có tầm nhìn tổng thể về công việc.
3. Trên cung cách làm việc, ta có thể thấy rằng (1) và (2) (Power Query & Power Pivot) là lĩnh vực của người quản lý dữ liệu (data manager/caretaker); trong khi đó (2) và (3) (Power Pivot và Power View) là lĩnh vực của người cần tin tức từ dữ liệu hữu ích và đáng tin cậy để đi đến quyết định (making decisions based on useful and reliable information).
Một khi đã phân biệt được hai lĩnh vực, quý vị có thể tự xét vị trí của mình mà biết mình cần chú trọng về bên nào.
Chú:
- Quý vị có thể coi như Power BI là công cụ bao gồm cả ba công cụ kia. Vì nó bao rộng như thế cho nên đó là lĩnh vực của người rất nhiều kinh nghiệm.
- Power Query được MS cố gắng tiêu chuẩn hoá bằng cách dùng ngôn ngữ rất gần với ngôn ngữ SQL tiêu chuẩn.
- Power Pivot chỉ thực sự có sức mạnh khi nó làm việc trên dữu liệu đã chuẩn hoá, và đưa vào Data Model. Data Model dùng bộ máy SQL Server Express để làm việc cho nên rất hiệu quả.
- Power View dựa trên chiều hướng mới của thập niên này, tức là dùng Dash Board và Small Multiples để trình bày dữ liệu theo nhiều bề mặt khác nhau cùng một lúc (song song)
PHẠM VI CỦA TÀI LIỆU

Do đó tài liệu này viết dưới dạng gần như là hướng dẫn sử dụng:
- Cách cài đặt, cách mở lên công cụ
- Các chức năng có thể sử dụng (lấy dữ liệu từ đâu, thêm bớt mắm muối thế nào để từ "Dữ liệu thô, hỗn loạn" trở thành " Dữ liệu đã chuẩn hoá", sau đó "Sắp xếp, phân loại, tổng kết, thống kê" thế nào để ra "kết quả") (1)
- Cách sử dụng các nút chức năng: Muốn làm việc này thì nhấn nút này, và kết quả sẽ là thế này (2)
- Các lưu ý khi thực hành
Hy vọng là sau khi đọc tài liệu này, những người có nhu cầu và có quan tâm (đặc biệt là có quan tâm) đến quản lý và xử lý dữ liệu có thể tiếp cận và sử dụng các chức năng có sẵn mạnh mẽ của Excel.
Nghĩa là trong tài liệu không có những ý nghĩa tổng thể và mục đích rõ ràng của Power(s) như anh VetMini vừa viết bên trên (một lần nữa xin cám ơn anh đã bổ sung thiếu sót này)

===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét