17/06/2019

Lọc - Filter

Lọc dữ liệu Excel của bạn nếu bạn chỉ muốn hiển thị hồ sơ đáp ứng tiêu chí nhất định. 1.   Nhấp vào bất kỳ Cell đơn lẻ trong một tập dữ liệu... thumbnail 1 summary
Lọc dữ liệu Excel của bạn nếu bạn chỉ muốn hiển thị hồ sơ đáp ứng tiêu chí nhất định.
1. Nhấp vào bất kỳ Cell đơn lẻ trong một tập dữ liệu.
2. Vào mục Data, chọn Filter.
Excel Filter Example
Mũi tên trong các tiêu đề cột xuất hiện.
Filter Arrrows
3. Nhấp vào mũi tên bên cạnh Country.
4. Click vào Select All để xóa tất cả các hộp kiểm tra, và nhấp vào hộp kiểm bên cạnh USA.
Click USA
5. Nhấn OK.
Kết quả. Excel chỉ hiển thị bán hàng tại Hoa Kỳ.
Filter Result
6. Nhấp vào mũi tên bên cạnh khu phố.
7. Click vào Select All để xóa tất cả các hộp kiểm tra, và nhấp vào hộp kiểm bên cạnh Qtr 4.
Click Qtr 4
8. Nhấn OK.
Kết quả. Excel chỉ hiển thị bán hàng tại Hoa Kỳ trong Qtr 4.
Filter Result
9. Để loại bỏ các bộ lọc, vào mục Data, nhấn Clear. Để loại bỏ các bộ lọc và các mũi tên, chọn Filter.
Clear Filter
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét