13/6/19

[Ribbon]Developer Tab

Tab Developer trong Excel dùng cho việc tạo Macro, Export và Import file XML hoặc chèn các control. Để bật tab Developer, thực hiện các bước... thumbnail 1 summary
Tab Developer trong Excel dùng cho việc tạo Macro, Export và Import file XML hoặc chèn các control. Để bật tab Developer, thực hiện các bước sau:

1. Click chuột phải ở chỗ bất kỳ trên thanh Ribbon, chọn Customize the Ribbon.

2.Dưới phần Customize the Ribbon, bên ô bên phaie, chon Main Tabs (nếu cần

3. check vào check box Developer

4. Click OK.

Bạn có thể tìm thấy tab Developer kế bên tab View .

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét