13/1/24

Đếm số lần ký tự xuất hiện trong chuỗi bằng cách kết hợp Len + subtitute

Hàm Len(chuỗi): Trả về độ dài 1 chuỗi Hàm substitute(chuỗi[1], giá trị tìm[2], giá trị thay thế[3]) : Hàm này tìm giá trị [2]trong chuỗi[1],... thumbnail 1 summary
Hàm Len(chuỗi): Trả về độ dài 1 chuỗi
Hàm substitute(chuỗi[1], giá trị tìm[2], giá trị thay thế[3]) : Hàm này tìm giá trị [2]trong chuỗi[1], và thay thế giá trị đó bằng giá trị [3]

Lợi dụng tính năng của hàm substitute, ta thay giá trị cần đếm bằng hay dấu nháy liên tục (xóa ký tự đó đi) rồi lấy chiều dài chuỗi ban đầu trừ đi chiều dài chuỗi sau khi đã xóa
Ví dụ dưới đây, tôi muốn đếm có bao nhiêu dấu "\" trong chuỗi ở ô C2


Phát biểu: =LEN(C2)-LEN(SUBSTITUTE(C2;"\";""))
Kết quả là : 6
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html