21/6/19

Form mẫu dữ liệu - Form Data

Các hình thức dữ liệu cho phép bạn thêm, chỉnh sửa và xóa các bản ghi (hàng) và hiển thị chỉ những hồ sơ đáp ứng tiêu chí nhất định.   Đặc... thumbnail 1 summary
Các hình thức dữ liệu cho phép bạn thêm, chỉnh sửa và xóa các bản ghi (hàng) và hiển thị chỉ những hồ sơ đáp ứng tiêu chí nhất định. Đặc biệt là khi bạn có hàng rộng và bạn muốn tránh di chuyển lặp đi lặp lại, hình thức dữ liệu bên phải và trái có thể hữu ích.
1. Trước khi bạn có thể sử dụng các hình thức dữ liệu, bạn phải thêm lệnh Form để trên Quick Access Toolbar .
2. Mở một file Excel.
3. Nhấp vào lệnh Form.
Data Form Example
4. Sử dụng Find Prev và Find Next để chuyển đổi sang một bản ghi (hàng) khác.
Find Next
Lưu ý: sử dụng nút New hoặc Delete để thêm hoặc xóa các bản ghi. Một khi bạn bắt đầu chỉnh sửa hồ sơ, bạn có thể sử dụng nút Restore để hoàn tác bất kỳ thay đổi bạn thực hiện.
5. Để chỉ hiển thị các hồ sơ đáp ứng tiêu chí nhất định, nhấp vào nút tiêu chuẩn.
6. Nhập các tiêu chuẩn vào và sau đó nhấp vào nút Form.
Enter Criteria
7. Bây giờ, khi bạn sử dụng Find Prev và Find Next, bạn sẽ chỉ nhìn thấy những hồ sơ đáp ứng các tiêu chí này. Trong ví dụ của chúng tôi, chỉ có bản ghi 13 thỏa mãn.
Filtered Record
Lưu ý: để chỉnh sửa các tiêu chí, nhấn vào nút tiêu chuẩn một lần nữa. Đóng cửa các hình thức dữ liệu, nhấp vào nút Close.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét