17/6/19

Date & Time

Để nhập vào một ngày trong Excel, sử dụng "/" hoặc dấu "-". Để nhập một thời gian, sử dụng ":" (dấu hai chấm).... thumbnail 1 summary
Để nhập vào một ngày trong Excel, sử dụng "/" hoặc dấu "-". Để nhập một thời gian, sử dụng ":" (dấu hai chấm).Bạn cũng có thể nhập một ngày và thời gian trong một cell.

Lưu ý: ngày là trong định dạng của Mỹ. Tháng đầu tiên, ngày thứ hai. Đây là loại định dạng phụ thuộc vào thiết lập khu vực cửa sổ của bạn.
Ngày được lưu trữ như số trong Excel và đếm số ngày kể từ ngày 0, 1900. Thời gian được xử lý nội bộ như số giữa 0 và 1. Để thấy rõ điều này, thay đổi định dạng số của ô A1, B1 và ​​C1 để chung.

Rõ ràng, 41.083 ngày sau ngày 0, 1900 cũng giống như ngày 23 tháng 6 năm 2012. 06:00 được biểu diễn như là 0,25 (quý thông qua ngày). Mất hai phút trong ngày của bạn để tìm hiểu thêm về ngày và thời gian định dạng .

Năm, tháng, ngày 
 
Để có được những năm của một ngày, sử dụng hàm YEAR.


Lưu ý: sử dụng và Hàm DAY, MONTH để có được những tháng ngày của một ngày.

Hàm DATE
1. Để thêm một số ngày đến một ngày, sử dụng công thức đơn giản sau đây.

2. Để thêm một số năm, tháng và / hoặc ngày, sử dụng Hàm DAY, MONTH, YEAR

Lưu ý: chức năng DATE chấp nhận ba đối số: năm, tháng, ngày. Excel biết rằng 6 + 2 = 8 = tháng tám có 31 ngày và cuộn chuyển sang tháng tiếp theo (ngày 23 tháng 8 + 9 = ngày 01 tháng 9).

Ngày tháng hiện tại
Để có được ngày hiện tại và thời gian, sử dụng Hàm NOW.


Lưu ý: sử dụng hàm TODAY để có được ngày hiện tại. Sử dụng NOW ()-TODAY () để có được thời gian hiện tại chỉ (và áp dụng một định dạng Giờ ).
Giờ, Phút, Giây
Để trả lại giờ, sử dụng hàm HOUR.


Lưu ý: sử dụng Hàm MIN SEC để trả lại phút giây.

Hàm TIME
Để thêm một số giờ, phút và / hoặc giây, sử dụng chức năng TIME 
Lưu ý: Excel thêm 2 giờ, 10 + 1 = 11 phút và 70 - 60 = 10 giây.


------------------------------------------------------------------------
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét