27/7/21

Đánh số thứ tự cho các dòng bị trộn trong Excel

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách để đánh số thứ tự các dòng bị trộn, không đồng đều nhau Lưu ý: Để làm được theo bài viết này, bạn cần ... thumbnail 1 summary
Bài viết này hướng dẫn các bạn cách để đánh số thứ tự các dòng bị trộn, không đồng đều nhau
Lưu ý: Để làm được theo bài viết này, bạn cần tham khảo bài viết trước đó.
Bài viết cần xem trước khi xem bài này: Trộn các ô có giá trị giống nhau trong excel bằng VBA https://excel.thuthuataccess.com/2021/07/gop-cac-o-giong-nhau-lai-bang-vba.html
1. Dùng Hàm CoutA(Ô bắt đầu cố định: O Bắt đầu di động)
Ví dụ: CountA($C$4:C4)
2. Kéo công thức xuống đến dòng cuối cùng
3. Dùng thủ thuật trộn các ô có giá trị giống nhau để trộn các ô trùng số lại (Xem bài: Trộn các ô có giá trị giống nhau trong excel bằng VBA)
Kết thúc
Chúc các bạn thành công===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé
https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét