23/8/19

Đầu tư và dòng niên kim

Bài này hướng dẫn bạn làm thế nào để tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư hoặc giá trị hiện tại của một năm tài chính. thumbnail 1 summary
Bài này hướng dẫn bạn làm thế nào để tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư hoặc giá trị hiện tại của một năm tài chính.


Mẹo: khi làm việc với các chức năng tài chính trong Excel, luôn luôn tự hỏi mình câu hỏi này, tôi thực hiện thanh toán (tiêu cực) hay tôi nhận các khoản tiền (tích cực)?
Đầu tư


Cho rằng vào cuối mỗi năm, quý vị ký thác $ 100 vào tài khoản tiết kiệm. Với lãi suất hàng năm là 8%, bao nhiêu sẽ đầu tư của bạn có giá trị sau 10 năm?
1. Chèn hàm FV (giá trị gia tăng trong tương lai).

Chèn hàm FV để tính giá trị gia tăng trong tương lai
2. Nhập các đối số.

Trong thời gian 10 năm, bạn phải trả 10 * $ 100 = $ 1000 (tiêu cực), và bạn sẽ nhận được $ 1,448.66 (tích cực) sau 10 năm. Cao hơn sự quan tâm, nhanh hơn tiền của bạn phát triển.


Lưu ý: hai đối số cuối cùng là tùy chọn. Nếu bỏ qua, Pv = 0 (không có giá trị hiện tại). Nếu loại được bỏ qua, nó được giả định rằng thanh toán là do vào cuối kỳ.
Tiền trả hàng năm


Giả sử bạn muốn mua một niên kim sẽ phải trả $ 600 một tháng, trong 20 năm tới. Với lãi suất hàng năm là 6%, bao nhiêu chi phí duy trì hiệu lực?

1. Chèn hàm PV (Giá trị hiện tại).2. Nhập các đối số.

Bạn cần thanh toán một lần $ 83,748.46 (tiêu cực) để thanh toán niên kim này. Bạn sẽ nhận được 240 * $ 600 (tích cực) = $ 144,000 trong tương lai. Đây là một ví dụ mà tiền phát triển theo thời gian.


Lưu ý: chúng tôi nhận được khoản thanh toán hàng tháng, vì vậy chúng tôi sử dụng 6% / 12 = 0,5% cho giá và 20 * 12 = 240 cho nper. Hai đối số cuối cùng là tùy chọn. Nếu bỏ qua, FV = 0 (không có giá trị tương lai). Nếu loại được bỏ qua, nó được giả định rằng thanh toán là do vào cuối kỳ. Niên kim này không tính đến tuổi thọ tài khoản, lạm phát, vv

===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét