30/8/19

Tùy biến làm tròn số: 0.599 thành 0 và 0.6 thành 1

Bài này nói về cách tùy biến làm tròn số trong một trường hợp cụ thể mà không phải căn cứ vào 0.5 làm trung điểm. thumbnail 1 summary
Bài này nói về cách tùy biến làm tròn số trong một trường hợp cụ thể mà không phải căn cứ vào 0.5 làm trung điểm.Trên face của Diễn đàn Giải Pháp Excel có 1 chủ đề rất thú vị, câu hỏi thế này:

Anh/chị em nhà mình cho em hỏi xíu với ạ, em muốn làm tròn số như sau:
Từ 456.6 trở lên thì làm tròn lên 457 ( làm tròn lên nếu phần thập phân >= 0.6)
Từ 456.599999 thì làm tròn xún thành 456 ( làm tròn xuống nếu phần thập phân <=0.59999)
Thì mình kết hợp hàm các loại hàm round như thế nào ạ? Em cảm ơn

Đối với bài toán này có nhiều cách giải quyết:
 Cách 1: Dùng QUOTIENT kết hợp Mod của ExLab

 =QUOTIENT(A1,1)+(MOD(A1,1)>=0.6)*1

 Cách 2: Dùng Rounddown, Roudup, If của Lưu vũ hoàng tùng
 =if(A1-rounddown(A1)<0.6,rounddown(A1),roundup(A1))

 Cách 3: Dùng Round kết hợp hàm SIGN của tôi.
 =ROUND(A1-SIGN(A1)*0,1;0)

 Cách nào nhanh chóng và ngắn gọn tự các bạn nhận xét nhé!

 Các bạn cũng có thể tham khảo các hàm làm tròn ở đây:
Làm tròn đến bội số một số nguyên
Hàm làm tròn: Round, Roundup, Rounddown

===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét