25/8/19

Các khoản vay có thời gian đáo hạn khác nhau

Bài này hướng dẫn bạn cách để so sánh các khoản vay với thời gian khác nhau. 1. Đầu tiên, chúng tôi tính toán thanh toán hàng tháng trên ... thumbnail 1 summary
Bài này hướng dẫn bạn cách để so sánh các khoản vay với thời gian khác nhau.


1. Đầu tiên, chúng tôi tính toán thanh toán hàng tháng trên một khoản vay với lãi suất hàng năm 6%, thời gian 20 năm và giá trị hiện tại (số tiền vay) là $ 150,000.

Lưu ý: chúng tôi thực hiện thanh toán hàng tháng, vì vậy chúng tôi sử dụng 6% / 12 = 0,5% cho giá và 20 * 12 = 240 cho NPER (tổng số thời gian).


2. Tiếp theo, bạn chọn dãy A2: D2 và kéo nó xuống hai hàng.


3. Thay đổi thời gian của hai khoản vay khác để 25 và 30 năm.


Kết quả:

Thanh toán hàng tháng hơn 30 năm ($ 899,33) có vẻ tốt trong tương phản với $ 966,45 và $ 1,074.65. Phải không?


4. Nhưng bây giờ chúng tôi tính toán Tổng số trả tiền cho từng khoản vay.

Thanh toán hàng tháng hơn 30 năm (899,33 $) đột nhiên không nhìn rất hấp dẫn nữa. Kết luận: còn thời hạn của khoản vay, lợi ích hơn bạn phải trả.===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét