23/8/19

Lấy về giá trị ô có giá trị đầu tiên trong mảng

Có đôi khi ta cần tìm kiếm vài giá trị trong bảng. Ví dụ tôi có 1 bảng bán hàng theo ngày, và tôi muốn biết ngày đầu tiên 1 sản phẩm được b... thumbnail 1 summary
Có đôi khi ta cần tìm kiếm vài giá trị trong bảng.
Ví dụ tôi có 1 bảng bán hàng theo ngày, và tôi muốn biết ngày đầu tiên 1 sản phẩm được bán ra, số lượng là bao nhiêu.
Bài này hướng dẫn chúng ta giải quyết điều đó với: Công thức mảng, hàm MATCH, Hàm INDEX, hàm Small


1/Lấy về giá trị ô có giá trị đầu tiên trong mảng
{=INDEX(range,MATCH(FALSE,ISBLANK(range),0))}
Nhấn Ctrl+ Shift + Enter để thực hiện công thức mảng
Ví dụ: ={=INDEX($B$3:$B$13;MATCH(FALSE;ISBLANK(B3:B13);0))}

2/Tìm ô có số đầu tiên
{=INDEX(range,MATCH(TRUE,ISNUMBER(range),0))}
Nhấn Ctrl+ Shift + Enter để thực hiện công thức mảng

3/ô khác 0 đầu tiên
={INDEX(range,MATCH(LEN(range)>0,0))}
Nhấn Ctrl+ Shift + Enter để thực hiện công thức mảng
Lấy về giá trị ô tương ứng nếu ô đầu tiên có giá trị
{=INDEX(range_doiung,MATCH(FALSE,ISBLANK(range),0))}

4/Nếu ô có dữ liệu, trả về dữ liệu cùng dòng tương ứng
={INDEX(range_tuongung,MATCH(LEN(range)>0,0))}
Nhấn Ctrl+ Shift + Enter để thực hiện công thức mảng
Ví dụ: =INDEX($A$3:$A$13;MATCH(FALSE;ISBLANK(B3:B13);0))

* Ngoài ra, chúng ta có thể giải quyết bài toán khá đơn giản với hàm Small, bạn tải file ví dụ về sẽ thấy.

Tải File Ví dụ
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét