7/8/19

Đếm các giá trị duy nhất

Ví dụ này cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một công thức mảng mà đếm giá trị duy nhất. 1.   Chúng tôi sử dụng chức năng COUNTIF.   Ví ... thumbnail 1 summary
Ví dụ này cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một công thức mảng mà đếm giá trị duy nhất.
1. Chúng tôi sử dụng chức năng COUNTIF. Ví dụ, để đếm số 5 của, sử dụng các chức năng sau đây.
Countif Function
2. Để đếm các giá trị duy nhất (không bị quá tải), chúng tôi thêm các hàm SUM, 1 /, và thay thế 5 với A1: A6.
Array Formula
3. Kết thúc bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER.
Count Unique Values Result
Lưu ý: Các thanh công thức cho thấy đây là một công thức mảng bằng cách kèm theo nó trong dấu ngoặc nhọn {}. Không loại các tài liệu này. Chúng sẽ biến mất khi bạn chỉnh sửa công thức.
Giải thích: Phạm vi (mảng liên tục) được tạo ra bởi các chức năng COUNTIF được lưu trữ trong bộ nhớ của Excel, không phải trong một phạm vi. Các mảng liên tục trông như sau:
{3, 1, 1, 1, 3, 3} - (ba 7, một mặt trời, một mặt trăng, một trong 5, 7 của ba, ba 7)
Điều này làm giảm đến:
{1/3, 1/1, 1/1, 1/1, 1/3, 1/3}
Mảng hằng số này được sử dụng như là một đối số cho hàm SUM, đưa ra một kết quả của 1/3 +1 +1 +1 +1 / 3 +1 / 3 = 4.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét