4/8/19

Tổng các số lớn nhất

Ví dụ này cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một công thức mảng mà tổng các số lớn nhất trong một phạm vi. 1.   Chúng tôi sử dụng chức n... thumbnail 1 summary
Ví dụ này cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một công thức mảng mà tổng các số lớn nhất trong một phạm vi.
1. Chúng tôi sử dụng chức năng LỚN. Ví dụ, để tìm ra thứ hai để số lượng lớn nhất, sử dụng các chức năng sau đây.
Large Function
2. Tổng hợp 4 số lớn nhất (không bị quá tải), thêm chức năng SUM và thay thế 2 với {1,2,3,4}.
Array Formula
3. Kết thúc bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER.
Sum Largest Numbers Result
Lưu ý: Các thanh công thức cho thấy đây là một công thức mảng bằng cách kèm theo nó trong dấu ngoặc nhọn {}. Không loại các tài liệu này. Chúng sẽ biến mất khi bạn chỉnh sửa công thức.
Giải thích: Phạm vi (mảng liên tục) được tạo ra bởi các chức năng LỚN được lưu trữ trong bộ nhớ của Excel,không phải trong một phạm vi. Các mảng liên tục trông như sau.
{22,10,8,6}
Mảng hằng số này được sử dụng như là một đối số cho hàm SUM, đưa ra một kết quả của 46
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét