16/8/19

Chức năng phần trăm và tứ phân vị - Percentiles and Quartiles

Ví dụ này hướng dẫn bạn cách sử dụng chức năng PERCENTILE và QUARTILE trong Excel. Dưới đây bạn có thể tìm thấy một danh sách các điểm (điền... thumbnail 1 summary


Ví dụ này hướng dẫn bạn cách sử dụng chức năng PERCENTILE và QUARTILE trong Excel. Dưới đây bạn có thể tìm thấy một danh sách các điểm (điền màu xanh lá cây chỉ minh họa).


1. Sử dụng chức năng PERCENTILE hiển thị dưới đây để tính toán 30%. Excel trả về giá trị 12,7. Điều này có nghĩa là 30% (6 trong số 20) của điểm số thấp hơn hoặc bằng 12,7
Lưu ý: Đối số thứ hai của các chức năng phần trăm phải là một số thập phân giữa 0 và 1. Excel sử dụng một thuật toán hơi khác nhau để tính toán percentiles và tứ phân vị hơn bạn tìm thấy trong hầu hết các sách thống kê. Nếu bạn quan tâm, tải về các tập tin Excel.


2. Sử dụng chức năng PERCENTILE dưới đây để tính toán 90%. Excel trả về giá trị 61,7. Điều này có nghĩa là 90% (18 trong số 20) của điểm số thấp hơn hoặc bằng 61,7

3. Sử dụng chức năng QUARTILE dưới đây để tính toán tứ phân vị 1. Excel trả về giá trị 11,25. Điều này có nghĩa là 25% (5 trong số 20) của điểm số thấp hơn hoặc bằng 11.25Lưu ý: Tham số thứ hai của hàm QUARTILE phải là một số từ 0 đến 4. PERCENTILE(A1:A20,0.25) cho kết quả tương tự. Đó cũng là chức năng để lấy ra giá trị 1/4. Bảng dưới đây sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan.Giá trị nhỏ nhất

PERCENTILE(A1:A20,0)

QUARTILE(A1:A20,0)

MIN(A1:A20)


Quý 1

PERCENTILE(A1:A20,0.25)

QUARTILE(A1:A20,1)

Giá trị trung vị

PERCENTILE(A1:A20,0.50)

QUARTILE(A1:A20,2)

MEDIAN(A1:A20)Quý 3

PERCENTILE(A1:A20,0.75)

QUARTILE(A1:A20,3)

Giá trị lớn nhất

PERCENTILE(A1:A20,1)

QUARTILE(A1:A20,4)

MAX(A1:A20)


===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét